Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
ON-LINE. Oświadczenia majątkowe w praktyce JST 6 kwietnia 2020 10:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
ON-LINE. Aspekty praktyczne sprawozdawczości budżetowej JST i jej jednostek podległych za I kwartał 2020r- również po zmianach prawnych 7 kwietnia 2020 10:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
ON-LINE. Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury NK w tym wytyczne postępowania w czasie pandemii 7 kwietnia 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
ON-LINE. VAT w samorządzie. Najważniejsze zmiany w przepisach w 2019 i 2020 roku. 7 kwietnia 2020 11:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
ON-LINE: Zawieranie umów najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości publicznych. Obciążanie należnościami za bezumowne korzystanie z nieruchomości 8 kwietnia 2020 10:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
ON-LINE. Dotacje podręcznikowe w 2020 roku. Zasady kalkulowania, wnioskowania i wydatkowania dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych... 8 kwietnia 2020 10:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
ON-LINE. Koronawirus a realizacja zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym 8 kwietnia 2020 11:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
ON-LINE. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020 w jst 8 kwietnia 2020 11:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
ON-LINE. Kurs kancelaryjno - archiwalny I stopnia 14-17 kwietnia 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Faktura VAT, e-faktura i kasy fiskalne po zmianach od 2020 r. 15 kwietnia 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych