Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Windykacja, udzielanie ulg i likwidacja należności cywilnoprawnych stanowiących dochody gmin i jej jednostek organizacyjnych – zmiany od 2019

Miejsce OKST Katowice
Termin 18 lutego 2020
Czas trwania 10:00 - 15:00
Cena 389,00 zł
TERMIN POTWIERDZONY

Program

I. ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH:
1. Omówienie zmian w obowiązujących przepisach mających znaczenie dla windykacji należności cywilnoprawnych jednostek samorządu terytorialnego:
a) zmiany w procedurze cywilnej,
b) regulacje dotyczące egzekucji komorniczej,
c) odsetki i koszty windykacyjne od transakcji handlowych.
2. Dochodzenie przedawnionych należności:
a) dłużnik osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
b) dłużnik przedsiębiorca.
II. NALEŻNOŚCI CTWILNOPRAWNE – WYBRANE ZAGADNIENIA OGÓLNE:
1. Powstanie solidarnej odpowiedzialności dłużników należności cywilnoprawnych stanowiących dochody gmin:
a) solidarność wynikająca z ustawy,
b) solidarność wynikająca z umowy.
2. Przerwanie biegu terminu przedawnienia w przypadku solidarnej odpowiedzialności dłużników. 
3. Zrzeczenie się solidarności.
4. Wpłaty dokonywane przez dłużników solidarnych.
5. Sposób zarachowania częściowych spłat zaległości przez jednego z dłużników solidarnych.
6. Windykacja zaległości od dłużników solidarnych.
7. Solidarna odpowiedzialność następców prawnych za cywilnoprawne zaległości zmarłego dłużnika.
8. Udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych dłużnikom odpowiedzialnym solidarnie za zaległości wobec gmin:
a) regulacje prawne,
b) ustawa o finansach publicznych,
c) uchwały organów stanowiących gmin,
d) zakres i przebieg postępowania w sprawie udzielenia ulgi jednemu, kilku lub wszystkim dłużnikom,
e) skutki udzielenia ulgi jednemu, kilku lub wszystkim dłużnikom solidarnym.
9. Likwidacja nadpłat:
a) termin zwrotu nadpłaty,
b) odsetki od nadpłat,
c) nadpłaty w przypadku zobowiązań solidarnych.
10. Rodzaje odsetek - terminy początkowe do ich naliczania:
a) odsetki ustawowe,
b) odsetki ustawowe za opóźnienie,
c)  ustawowe za zwłokę od transakcji handlowych.
11. Zarachowanie odsetek i innych należności ubocznych:
a)  kolejność zarachowania (wskazanie dłużnika lub wierzyciela),
b) dokumenty potwierdzające sposoby zarachowania.
12. Koszty windykacyjne, ich charakter i wysokość: 
a) okoliczności i podstawa prawna żądania od dłużnika kosztów windykacyjnych,
b) koszty windykacyjne zryczałtowane a realne koszty windykacji.
III. BEZSKUTECZNOŚĆ WINDYKACJI I EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH:
1. Wniosek o wszczęcie egzekucji:
a) prawo wyboru komornika,
b) koszty egzekucyjne.
2. Zakres żądania wierzyciela, sposoby egzekucji.
3. Ustalanie składników majątkowych i źródeł dochodu dłużnika:
a) wezwanie dłużnika do złożenia wyjaśnień lub wykazu majątku,
b) wyjawienie majątku,
c) poszukiwanie majątku dłużnika.
4. Uprawnienia wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego:
a) skarga na zaniechanie czynności lub bezczynność komornika,
b) nadzór pozajudykacyjny.
5. Egzekucja gminnych należności cywilnoprawnych przez administracyjne  organy egzekucyjne:
a) zbieg egzekucji,
b) wierzyciel należności cywilnoprawnej w toku egzekucji administracyjnej.
6. Umorzenie postępowania egzekucyjnego:
a) czynności poegzekucyjne,
b) czynności wierzyciela,
c) ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego, 
d) odstąpienie od dalszego dochodzenia należności czynszowych.
IV.  RESTRUKTURYZACJA I UPADŁOŚĆ DŁUŻNIKÓW:
1. Sposoby restrukturyzacji zaległości:
a) odpracowanie przez zobowiązanych zaległości czynszowych,
b) potrącenie należności,
c)   wstąpienie osoby trzeciej w prawa wierzyciela,
d) spłata zaległości przez osobę trzecią,
e) przejęcie i przystąpienie osoby trzeciej do długu.
2. Należności cywilnoprawne gminy w toku postępowania upadłościowego dłużników:
a) upadłość konsumencka,
b) przesłanki i cel postępowania upadłości konsumenckiej  wszczęcie i przebieg postępowania upadłościowego  plan spłaty wierzycieli, umorzenie zaległości i zakończenie postępowania 
c) upadłość dłużnika będącego przedsiębiorcą  ogłoszenie upadłości - zgłoszenie należności czynszowych na listę wierzytelności  ewentualna odpowiedzialność osób trzecich - zakończenie postępowania upadłościowego, sposób postępowania nieuregulowanymi zaległościami.
V. LIKWIDACJA NALEŻNOŚCI NIEŚCIĄGALNYCH:
1. Umarzanie i udzielanie innych ulg w spłacie należności gminnych:
a) umorzenie z urzędu – przesłanki i tryb,
b) umorzenie i udzielanie innych ulg na wniosek dłużnika,
c) postępowanie w sprawie udzielenia ulgi.

rozwiń pełny program

Cele szkolenia

Omówienie zmian w przepisach dotyczących m.in.:
  • Zmian w procedurze cywilnej.
  • Regulacji dotyczących egzekucji komorniczej.
  • Dochodzenia przedawnionych należności.
  • W zakresie likwidacji nadpłat.
  • Czynności i form dochodzenia należności gminy.
  • Sposobów restrukturyzacji zaległości.

Adresaci:

Skarbnicy, pracownicy wydziałów finansowo-księgowych, podatkowych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką zajęć.

Informacje o wykładowcy

prawnik, zastępca skarbnika dużego miasta, posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w wydziałach finansowych JST, długoletni praktyk, specjalista z zakresu podatków i opłat, windykacji należności cywilnoprawnych oraz egzekucji administracyjnej. Przeprowadził w tym zakresie wiele zajęć dla pracowników gmin oraz gminnych jednostek organizacyjnych na terenie całego kraju.

Kontakt z koordynatorem

Renata Bąk

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 80 39 wew. 24
renata.bak@okst.pl

Magdalena Berger-Klisz

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 98 43 wew. 25
magdalena.berger@okst.pl

Miejsce szkolenia

OKST Katowice
Katowice, kod 40-005
ul. Moniuszki 7

szkolenia@okst.pl
tel. 32 206 80 39, 32 206 98 43,
32 259 86 73, 32 253 84 09
      
fax. 32 206 98 43 wew. 22, 26

GPS: 
Szerokość: 50.26059430000001
Długość: 19.023892100000012

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Luty 2020
PnWtŚrCzPtSbNd
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych