Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
ON-LINE. Wycinka zieleni w 2020 roku. omówienie ustawy o ochronie przyrody oraz ustaw powiązanych w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy... 1 czerwca 2020 10:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
ON-LINE. Zasady dokonywania odliczeń podatku VAT na wprost, proporcją oraz preproporcją oraz zasady wyliczenia WSS i PP z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa TSUE i NSA 1 czerwca 2020 10:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
ON-LINE. Kierowanie do DPS i ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w dobie epidemii 1 czerwca 2020 10:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
ON-LINE. Służebności publiczne czyli ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości. 2 czerwca 2020 10:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
ON-LINE. Petycje, skargi i wnioski w działalności organów samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem komisji skarg, wniosków i petycji 2 czerwca 2020 10:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
ON-LINE. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych 2 czerwca 2020 10:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
Renta planistyczna w praktyce stosowania przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i jej egzekucja przez organy 3 czerwca 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Instytucje kultury w 2020 r. Kompendium wiedzy głównego księgowego 3 czerwca 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
ON-LINE. Wizerunek urzędu. Jak skutecznie promować urząd i jak komunikować się z mieszkańcami również w trudnych sytuacjach? 4 czerwca 2020 10:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
ON-LINE. Kasy zapomogowo-pożyczkowe w praktyce. Tworzenie statutów. Interpretacje podatkowe. Kasa zapomogowo-pożyczkowa a relacje z pracodawcą. Ochrona danych osobowych w kasach. 4 czerwca 2020 10:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych