Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
VAT w instytucjach kultury 2020 roku 6 marca 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Udzielanie zamówień zgodnie z nową ustawą PZP omówienie istotnych zmian związanych z przebiegiem postępowania 9 marca 2020 09:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Kurs: Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 9-10 marca 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Warsztaty dziennikarskie, czyli poprawność i komunikatywność tekstów medialnych 9 marca 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Rewolucja w prawie budowlanym – szybciej, prościej, mniej biurokracji – zmiany w procesie inwestycyjnym w 2020 r. 9 marca 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Centra Usług Wspólnych w praktyce. Kompetencje, zadania, odpowiedzialność – podział między dyrektorem szkoły/przedszkola a kierownikiem CUW. Praktyczne aspekty prowadzenia rachunkowości, gos 9 marca 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Kurs: Specjalista ds. kadrowych w jednostkach samorządu terytorialnego 9 marca 2020
10 marca 2020
16 marca 2020
17 marca 2020
10:00 - 15:00
09:00 - 14:00
10:00 - 15:00
09:00 - 14:00
Wrocław zobacz szczegóły
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020 9 marca 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Obowiązki organów gmin w świetle ostatniej nowelizacji ustawy śmieciowej (ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 9 marca 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego (KOB) 10 marca 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych