Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Aktualne zagadnienia w pracy rady – organu stanowiącego jst. Działalność kontrolna rady. Przebieg procesu uchwalania budżetu. Oświadczenia majątkowe 28 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Windykacja, udzielanie ulg i likwidacja należności cywilnoprawnych stanowiących dochody gmin i jej jednostek organizacyjnych – zmiany od 2019 28 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Środki trwałe w teorii i praktyce - definicje, wycena, dokumentacja, ewidencja księgowa w JST 28 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Protokół dyplomatyczny i etykieta w pracy urzędu. Teoria i praktyka 29 stycznia 2020 09:00 - 15:30 Wrocław zobacz szczegóły
Odliczenie podatku VAT proporcją oraz preproporcją. Przygotowanie danych do korekty rocznej za 2019 r. Wyliczenie - korekta od pozostałych nabyć, korekta środków trwałych, korekta (...) 29-30 stycznia 2020 9:30 - 14:30 Katowice zobacz szczegóły
Jak skutecznie przygotować i przeprowadzić zebranie wspólnoty, czyli procedury w zarządzaniu nieruchomością 29 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Inwentaryzacja w jednostkach samorządu terytorialnego w praktyce - przeprowadzenie inwentaryzacji, najczęściej popełniane błędy, dokumentacja w kontekście nowych przepisów o kśt i progu 10.0 29 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Aspekty organizacyjno-prawne bibliotek publicznych jako instytucji kultury (z uwzględnieniem zmian ustawowych) 29 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Zlecanie i rozliczanie zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 29 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian i RODO – zagadnienia praktyczne 29 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych