Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Konstruowanie umów cywilnoprawnych – warsztaty 5 marca 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Podstawy prawne prowadzenia działalności kulturalnej 5 marca 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego oraz ich wydzierżawianie lub wynajmowanie 5 marca 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
VAT w obrocie nieruchomościami 5 marca 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Archiwizacja dokumentacji. Systemy zarządzania dokumentacją obowiązujące w samorządowych jednostkach organizacyjnych 5 marca 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 marca 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Skargi, wnioski i petycje w świetle nowych przepisów w kadencji jst 2018-2023. Zadania urzędów i jednostek organizacyjnych jst, rady i komisji 6 marca 2020 9:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego oraz ich wydzierżawianie lub wynajmowanie 6 marca 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 marca 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Inwestycje drogowe. Prowadzenie postępowania w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tzw. decyzje ZRID. 6 marca 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych