Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Kurs: Specjalista ds. kadrowych w jednostkach samorządu terytorialnego 24-25 lutego 2020
2 marca 2020
3 marca 2020
09:00 - 14:00
09:00 - 16:00
09:00 - 14:00
Katowice zobacz szczegóły
Należności w jednostkach budżetowych – praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji 2 marca 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Monitoring w jednostce samorządu terytorialnego 2 marca 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Śląskie Forum Sekretarzy: Zadania gmin w ramach spisów powszechnych: powszechnego spisu rolnego 2020 oraz narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021 3 marca 2020 09:00 - 13:00 Katowice zobacz szczegóły
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne 3 marca 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Rozpoznawanie drzew i krzewów oraz stwierdzanie gatunków chronionych roślin, grzybów i zwierząt w ich obrębie w związku z postępowaniami dot. Usuwania drzew i krzewów 3 marca 2020
4 marca 2020
10:00 - 15:00
09:00 - 14:00
Wrocław zobacz szczegóły
Ustawa o ewidencji ludności - problematyka meldowania cudzoziemców – (…) Stosowanie kpa do spraw z zakresu ustawy o ewidencji ludności. Nowość – rejestr danych kontaktowych, obowiązki jst 3 marca 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych – istotne zmiany od stycznia 2020 roku 4 marca 2020 09:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
Kurs: Facebook praktycznie – komunikacja samorządu, instytucji, firmy i organizacji w 2020 roku na Facebooku 4-5 marca 2020 09:30 - 16:00 Katowice zobacz szczegóły
Śląskie Forum Pracowników Kadr: Pracownik działu kadr trzecią stroną w organizacji 4 marca 2020
5 marca 2020
6 marca 2020
11:30 - 17:00
09:00 - 17:15
09:00 - 15:00
Brenna zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych