Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Kurs: Kancelaryjno - archiwalny I stopnia 21-24 stycznia 2020 09:30 - 14:30 Katowice zobacz szczegóły
Wydawanie decyzji środowiskowych – postępowanie administracyjne oraz ocena oddziaływania na środowisko, a także pozostałe obowiązki organów administracji związane z procedowaniem tych spraw 24 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w małych jednostkach budżetowych oraz zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł w nowej ustawie PZP. Roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień 27 stycznia 2020 09:00 - 14:30 Katowice zobacz szczegóły
Śląskie Forum Informatyków: Wirtualizacja HYPER-V 27 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Działalność pracowniczej kasy zapomogowo -pożyczkowej po zmianach 1 stycznia 2019 r. i w związku z RODO 27 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Mobbing i dyskryminacja w pracy – nowe przepisy w kodeksie pracy w 2019 27 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Schematy podatkowe. Rozpoznawanie i zgłaszanie schematów podatkowych (MDR) w gminie 27 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Kurs: Służba przygotowawcza. Kurs teoretyczny dla nowo zatrudnionych pracowników jednostek samorządu terytorialnego 28-29 stycznia 2020
31 stycznia 2020
3 lutego 2020
5 lutego 2020
09:30 - 15:00
09:30 - 15:00
09:30 - 15:00
09:30 - 15:00
Katowice zobacz szczegóły
Prawo geodezyjne i kartograficzne w kontekście najnowszych zmian przepisów 28 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
System ochrony informacji niejawnych - praktyczne zastosowanie 28 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych