Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Rozpoznawanie drzew i krzewów oraz stwierdzanie gatunków chronionych roślin, grzybów i zwierząt w ich obrębie w związku z postępowaniami dot. Usuwania drzew i krzewów

Miejsce OKST Katowice
Termin 18 lutego 2020
19 lutego 2020
Czas trwania 10:00 - 15:00
09:00 - 14:00
Cena 650,00 zł
TERMIN POTWIERDZONY

Program

I DZIEŃ
Czas zajęć od. 10.00 do 15.00
BLOK TEMATYCZNY –  I. WYJAŚNIENIE ZASAD PROWADZENIA OGLĘDZIN DRZEW I KRZEWÓW ORAZ WERYFIKACJI GATUNKU ROŚLINY I GATUNKÓW CHRONIONYCH.
Wyjście na zewnątrz. Ćwiczenia praktyczne.
 1. Obowiązki organów zezwalających na usunięcie drzew:
  1. oględziny w terenie w celu weryfikacji występowania gatunków chronionych;
  2. określenie gatunku rośliny oraz weryfikacja jej rozmiarów;
  3. ocena potrzeb wprowadzenia kompensacji;
  4. inne.
 2. Możliwe trudności w rozpoznawaniu drzew i krzewów, w tym w okresie bezlistnym:
  1. zasady rozpoznawania gatunków drzew i krzewów – prezentacja i posługiwanie się kluczami do oznaczania.
 3. Możliwe trudności w rozpoznawaniu występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewień – prezentacja i posługiwanie się kluczami do oznaczania:
  1. chronione grzyby;
  2. chronione rośliny;
  3. chronione zwierzęta;
  4. wpływ lokalizacji drzew i krzewów na potencjalną możliwość występowania gatunków chronionych;
  5. różnorodność przyrodnicza obszarów zabudowy miejskiej;
  6. różnorodność przyrodnicza zabudowy jednorodzinnej i wiejskiej;
  7. różnorodność przyrodnicza terenów zieleni, w tym alei i parków;
  8. ocena potrzeb kompensacji w kontekście stwierdzonej różnorodności przyrodniczej towarzyszącej drzewom i krzewom.
 4. Wpływ pór doby i pór roku na trudność rozpoznawania gatunków drzew i krzewów oraz ocenę występowania gatunków chronionych.
 5. Przepisy prawne, wytyczne i literatura.
 6. Dyskusja.
BLOK TEMATYCZNY – II. PRAKTYCZNE TERENOWE ROZPOZNAWANIE DRZEW I KRZEWÓW ORAZ GATUNKÓWCH CHRONIONYCH
Wyjście na zewnątrz. Ćwiczenia praktyczne.
 1. Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów, w tym po pokroju, korze, pąkach - w obszarach zabudowy miejskiej.
 2. Weryfikacja występowania gatunków chronionych w obrębie napotkanych drzew i krzewów:
  1. w obrębie zabudowy miejskiej;
  2. w obrębie zabudowy jednorodzinnej i wiejskiej.
 3. Weryfikacja funkcji drzewa/krzewu:
  1. wartości przyrodniczej i funkcji pełnionych w ekosystemie;
  2. wartości krajobrazowych;
  3. wartości kulturowych;
  4. lokalizacji i dostępności miejsc do ewentualnej kompensacji.
 4. Wskazania praktyczne wykonywania dokumentacji fotograficznej.
 5. Wskazania praktyczne co do zawartości protokołu z oględzin.
 6. Podsumowanie pierwszego dnia ćwiczeń.

II DZIEŃ
Czas zajęć od. 9.00 do 14.00
Wyjście na zewnątrz. Ćwiczenia praktyczne.
 1. Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów, w tym po pokroju, korze, pąkach - w obszarach zieleni.
 2. Weryfikacja występowania gatunków chronionych w obrębie napotkanych drzew i krzewów na terenach zieleni, w tym alei i parków.
 3. Weryfikacja funkcji drzewa/krzewu:
  1. wartości przyrodniczej i funkcji pełnionych w ekosystemie;
  2. wartości krajobrazowych;
  3. wartości kulturowych;
  4. lokalizacji i dostępności miejsc do ewentualnej kompensacji.
 4. Wskazania praktyczne wykonywania dokumentacji fotograficznej.
 5. Wskazania praktyczne co do zawartości protokołu z oględzin.
  Powrót do sali wykładowej.
 6. Podsumowanie ćwiczeń.
 7. Źródła merytoryczne – klucze do oznaczania, przewodniki, albumy, atlasy.
 8. Dyskusja i zakończenie.

SZKOLENIE JEST TERENOWE - OBYDWA DNI !!!
Wyjście w teren i praca w terenie nastąpią bez względu na warunki pogodowe. Trzeba przygotować się co do odzieży, obuwia i zabezpieczenia przed deszczem i zimnem.
rozwiń pełny program

Ogólne informacje o tematyce zajęć

W związku z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, odnoszącymi się do procedury zezwalania na usuwanie drzew i krzewów organy administracji przed wydaniem zezwolenia na ich usuwanie obowiązane są do przeprowadzenia oględzin na okoliczność możliwości występowania gatunków chronionych roślin, grzybów i zwierząt. Elementem koniecznym jest także rozpoznanie gatunku drzewa lub krzewu.
Spełnienie powyższego niejednokrotnie może być trudne, w szczególności rozpoznawanie gatunku drzewa lub krzewu w okresie bezlistnym lub stwierdzanie możliwości bytowania zwierząt chronionych bez ich bezpośredniej obserwacji. Na zajęciach praktycznie w terenie zaprezentowane zostaną metody rozpoznawania gatunków dendroflory po pokroju (charakterystycznej sylwetce), korze i pąkach. W odniesieniu do gatunków chronionych zaprezentowane będzie wykonanie praktycznego terenowego przeglądu zadrzewień różnych typów na okoliczność występowania chronionych zwierząt, roślin i grzybów.
W szczególności w terenie wskazane zostaną różnice w ocenie możliwości występowania gatunków chronionych w zadrzewieniach przydrożnych, towarzyszących zabudowie jednorodzinnej i w zabudowie miejskiej.
Względem powyższego poruszone zostaną także aspekty konieczności nakładania kompensacji przyrodniczych.

Adresaci szkolenia

Urzędnicy (gmin, starostw, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich) zaangażowani w wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew/krzewów, decyzji środowiskowych, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych.
Wskazany jest udział zarządców dróg, kolei i terenów zieleni oraz przedsiębiorców realizujących inwestycje – w szczególności dokonujących określonego decyzjami usunięcia dendroflory i urządzania zieleni na końcowych etapach realizacji inwestycji oraz dokonujących zabiegów usuwania dendroflory w związku z pielęgnowaniem zieleni.

Kontakt z koordynatorem

Barbara Tekień

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 259 86 73
barbara.tekien@okst.pl

Agnieszka Wronecka

asystent koordynatora ds. szkoleń
tel. 71 372 41 21
agnieszka.wronecka@okst.pl

Miejsce szkolenia

OKST Katowice
Katowice, kod 40-005
ul. Moniuszki 7

szkolenia@okst.pl
tel. 32 206 80 39, 32 206 98 43,
32 259 86 73, 32 253 84 09
      
fax. 32 206 98 43 wew. 22, 26

GPS: 
Szerokość: 50.26059430000001
Długość: 19.023892100000012

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Luty 2020
PnWtŚrCzPtSbNd
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych