Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

ON-LINE. Udostępnianie danych z ewidencji ludności, rejestru dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi z uwzględnieniem RODO i najnowszego orzecznictwa

Miejsce OKST Katowice
Termin 6 lipca 2020
Czas trwania 10:00 - 14:30
Cena 229,00 zł

Program

 1. Zasady i przesłanki legalizujące przetwarzanie (w tym udostępnianie) danych osobowych wynikające z RODO.
 2. Zasady i przesłanki udostępniania przez organy gmin danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców, Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi wynikające z ustaw o ewidencji ludności i o dowodach osobistych.
 3. Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do spraw udostępniania danych i dokumentacji.
 4. Rozpatrywanie wniosku o udostepnienie danych lub wniosku o udostępnienie dokumentacji:
  1. etap I – ocena wstępna wniosku (badanie elementów formalnych oraz ustalenie wysokości opłaty; postępowanie organu gminy w przypadku braków formalnych wniosku lub nieuiszczenia należnej opłaty);
  2. etap II – ocena merytoryczna wniosku (badanie uprawnienia wnioskodawcy do uzyskania danych; wezwanie do wykazania);
  3. etap III – udostępnienie danych w formie czynności materialno-technicznej albo odmowa udostępnienia w formie decyzji administracyjnej (elementy, zaskarżalność decyzji).
 5. Analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach udostępniania danych.
 6. Studia przypadków, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
rozwiń pełny program

Cele szkolenia

 • pogłębienie wiedzy oraz wyjaśnienie, na wybranych przykładach, najczęściej pojawiających się wątpliwości dotyczących stosowania przepisów o dowodach osobistych i o ewidencji ludności w zakresie udostępniania danych;
 • poprawa jakości orzekania w sprawach udostępniania danych;
 • wymiana doświadczeń, przedyskutowanie kwestii problematycznych z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia;
 • rozwój umiejętności stosowania przepisów w zakresie omawianych zagadnień.

Adresaci szkolenia

pracownicy komórek organizacyjnych zajmujących się sprawami obywatelskimi w urzędach miast i gmin

Informacje o wykładowcy

Politolog, administratywista, mediator, pracownik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, urzędnik mianowany w służbie cywilnej, członek zespołu roboczego inspektora ochrony danych, od 12 lat zajmuje się nadzorem nad organami gmin w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, przeprowadził ponad 160 kontroli w tym obszarze, współorganizował i prowadził wiele szkoleń dla pracowników komórek ds. obywatelskich w urzędach gmin, współzałożyciel i członek zarządu fundacji zajmującej się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacją i integracją społeczną.

Kontakt z koordynatorem

Renata Bąk

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 80 39 wew.24; kom. 606 894 320
renata.bak@okst.pl

Katarzyna Elsner

koordynator ds. administracyjnych
tel. 71 372 41 21; kom 722 152 180
katarzyna.elsner@okst.pl

Miejsce szkolenia

OKST Katowice
Katowice, kod 40-005
ul. Moniuszki 7

szkolenia@okst.pl
tel. 32 206 80 39, 32 206 98 43,
32 259 86 73, 32 253 84 09
      
fax. 32 206 98 43 wew. 22, 26

GPS: 
Szerokość: 50.26059430000001
Długość: 19.023892100000012

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Lipiec 2020
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych