Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

ON-LINE. Trening umiejętności społecznych dla osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze

Program

 1. Trening Umiejętności Społecznych:
  1. podstawowe założenia (wg Goldsteina),
  2. cele indywidualne i grupowe,
  3. rola terapeutów,
  4. podstawowe założenia organizacyjne tj. liczba uczestników/ czas trwania/częstotliwość sesji.
 2. Dobór do grupy:
  1. grupy docelowe oraz adresaci pracy metodą TUS,
  2. główne trudności przejawiane przez uczestników z diagnozą ze spektrum autyzmu (w tym Zespół Aspergera),
  3. MAGICZNE PYTANIE.
 3. Organizacja zajęć:
  1. umiejętności społeczne ćwiczone podczas TUS,
  2. plany zajęć,
  3. narzędzia do pracy z grupą,
  4. określenie systemów motywacyjnych,
  5. określenie zasad panujących na grupie oraz ich wprowadzenie i egzekwowanie,
  6. wyznaczenie celów indywidualnych i grupowych,
  7. współpraca z rodzicami/opiekunami uczestników,
  8. zasady reagowania w sytuacji występowania zachowań trudnych,
  9. dostosowanie form pracy do specyfiki grupy.
 4. Ćwiczenia mające na celu:
  1. dobór grupy,
  2. określenie celów i narzędzi pracy,
  3. określenie planu zajęć,
  4. opracowanie systemu motywacyjnego,
  5. określenie strategii postępowania w sytuacji, wystąpienia zachowań trudnych.
rozwiń pełny program

Cele szkolenia

 • Nabycie umiejętności prowadzenia treningów umiejętności społecznych z podopiecznymi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach napotykanych przez opiekunów w codziennej pracy z podopiecznymi.
 • Zapoznanie z Treningiem Umiejętności Społecznych jako jedną z form terapii dla  osób defaworyzowanych.
 • Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006r.

Szkolenie skierowane do

osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze, pracownicy socjalni, wszyscy zainteresowani tematem szkolenia.

Informacje o wykładowcy

Psycholog, trener, specjalista z zakresu m.in. komunikacji personalnej, rozwiązywania konfliktów. Mediator rodzinny, specjalista ds. postępowania terapeutycznego w kryzysach małżeńskich, zajmuje się pomocą oraz interwencją psychologiczną dziecka i rodziny w sytuacji rozwodu, rozpadu rodziny oraz straty. Zajmuje się pomocą psychologiczną oraz interwencją kryzysową dla sprawców przemocy domowej. Posiada wiedzę oraz doświadczenie kilkuletniej pracy z rodziną w kryzysie.

Kontakt z koordynatorem

Milena Dudek

koordynator ds. szkoleń
tel. 71 372 41 21
milena.dudek@okst.pl

Katarzyna Elsner

koordynator ds. administracyjnych
tel. 71 372 41 21; kom 722 152 180
katarzyna.elsner@okst.pl

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Lipiec 2020
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych