Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

ON-LINE. Rejestr instytucji kultury. Jak prawidłowo prowadzić Rejestr Instytucji Kultury i Księgę Rejestrową po zmianach przepisów?

Miejsce OKST Katowice
Termin 10 lipca 2020
Czas trwania 10:00 - 14:00
Cena 250,00 zł
TERMIN POTWIERDZONY

Program

 1. Podstawy prawne prowadzenia rejestru IK:
  1. ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  2. rozporządzenie Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego z 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.
 2. Rola organizatora (jednostki samorządu terytorialnego) w prowadzeniu rejestru IK.
 3. Rodzaje instytucji kultury, które podlegają wpisowi do rejestru IK.
 4. Zasady i sposób prowadzenia rejestru IK:
  1. elementy rejestru IK,
  2. zasady dokonywania wpisu,
  3. zasady dokonywania zmian,
  4. dane, które podlegają wpisowi,
  5. formy dokonywania wpisu,
  6. zasady wykreślenia wpisu,
  7. osoby upoważnione do dokonywania wpisu.
 5. Elektroniczna Księga Rejestrowa.
 6. Akta rejestrowe:
  1. dokumenty stanowiące podstawę wpisu,
  2. dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego,
  3. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 7. Udostępnianie danych z rejestru IK
  1. wydawanie urzędowo poświadczonych odpisów,
  2. odpis pełny,
  3. odpis skrócony.
 8. Praktyczne ćwiczenia i pytania uczestników (analizowanie przykładowych rejestrów instytucji kultury i elektronicznych ksiąg rejestrowych). 
rozwiń pełny program

Cele szkolenia

 • Wskazanie regulacji prawnych związanych z problematyką dotyczącą rejestru instytucji kultury.
 • Przedstawienie jak należy prawidłowo prowadzić Rejestr Instytucji Kultury i Księgę Rejestrową po zmianach przepisów.
 • Omówienie zasad i sposobów prawidłowego prowadzenia rejestru Instytucji Kultury, jednostek kultury, które podlegają wpisowi do rejestru.
 • Ugruntowanie wiedzy z zakresu właściwego prowadzenia rejestru instytucji kultury, w tym obsługi i  prowadzenia Elektronicznej Księgi Rejestrowej oraz udostępniania danych z rejestru.
 • Wskazanie instytucji, które podlegają wpisowi do rejestru.
 • Praktyczna analiza przykładowych rejestrów instytucji kultury i  elektronicznych ksiąg rejestrowych.
 • Omówienie problematycznych przypadków.
 • Możliwość konsultacji kwestii indywidualnych.

Adresaci szkolenia

pracownicy samorządowi odpowiedzialni za dokonywanie wpisów do rejestru instytucji kultury.

Informacje o wykładowcy

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczona trener, prowadzący szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autor komentarzy i opinii prawnych.

Kontakt z koordynatorem

Renata Bąk

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 80 39 wew.24; kom. 606 894 320
renata.bak@okst.pl

Katarzyna Elsner

koordynator ds. administracyjnych
tel. 71 372 41 21; kom 722 152 180
katarzyna.elsner@okst.pl

Miejsce szkolenia

OKST Katowice
Katowice, kod 40-005
ul. Moniuszki 7

szkolenia@okst.pl
tel. 32 206 80 39, 32 206 98 43,
32 259 86 73, 32 253 84 09
      
fax. 32 206 98 43 wew. 22, 26

GPS: 
Szerokość: 50.26059430000001
Długość: 19.023892100000012

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Lipiec 2020
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych