Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

ON-LINE. Kodeks Postępowania Administracyjnego dla zaawansowanych. Szczegółowe omówienie wybranych zagadnień istotnych dla praktyki urzędnika

Miejsce OKST Katowice
Termin 1 lipca 2020
Czas trwania 10:00 - 14:00
Cena 250,00 zł
TERMIN POTWIERDZONY

Program

 1. Zasady postępowania administracyjnego w orzecznictwie sądów. Skutki ich niestosowania.
 2. Strona postępowania a postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Analiza przypadków, procedura postępowania.
 3. Pełnomocnictwo. Jak ma postępować organ w stosunku do pełnomocników strony? Szczegółowe zasady – omówienie na podstawie orzecznictwa.
 4. Kiedy pismo administracyjne jest prawidłowo doręczone?  Doręczenia na gruncie orzecznictwa sądów administracyjnych. Doręczenia między organami publicznymi na gruncie Kpa.
 5. Terminy załatwiania spraw. Bezczynność i przewlekłość postępowania - jakie rodzi skutki dla organu? Załatwianie spraw w terminie a instytucja ponaglenia.
 6. Jak prawidłowo dokonać wszczęcia postępowania administracyjnego? Obowiązki organu:
  1. sposoby wszczęcia postępowania,
  2. data i forma wszczęcia postępowania,
  3. pojęcie i wymogi formalne podania,
  4. pozostawienie podania bez rozpoznania,
  5. przekazanie podania według właściwości.
 7. W jaki sposób udostępniać akta sprawy?
  1. dostęp do akt sprawy dla stron a dostęp na gruncie ustawy o udostępnianiu informacji publicznej,
  2. RODO a udostępnianie akt sprawy.
 8. Dowody w postępowaniu administracyjnym:
  1. jakie błędy popełniają organy w ramach postępowania dowodowego?
  2. omówienie procedury dowodowej.
 9. Poświadczanie przez pracownika zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
 10. Upoważnienia i pełnomocnictwa – omówienie na podstawie kontroli NIK.
 11. Decyzja - podstawowe i dodatkowe elementy struktury decyzji.
 12. Prawidłowe konstruowanie decyzji.
 13. Najczęstsze błędy przy sporządzaniu decyzji.
 14. Jak uzupełnić, sprostować i wyjaśnić treść decyzji?
 15. Zrzeczenie się prawa do odwołania przez stronę a ostateczność i prawomocność decyzji i jej wykonalność. Praktyka postępowania.
 16. Metryka sprawy administracyjnej. Jak ją prowadzić w sposób praktyczny?
 17. Kiedy zawiesić postępowanie? Analiza przypadków.
 18. Tryby nadzwyczajne, wznowienie, stwierdzenie nieważności, uchylenie i zmiana decyzji administracyjnej.
 19. Ochrona danych osobowych podczas postępowania administracyjnego.
 20. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące procedury administracyjnej.
 21. Zmiany w procedurze administracyjnej wprowadzonej ustawą Covid 19 - szczegółowe omówienie dla praktyki działania jednostek samorządu terytorialnego.
rozwiń pełny program

Cele szkolenia

 • Wskazanie zmian w procedurze administracyjnej wprowadzonej ustawą Covid 19, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki działania jednostek samorządu terytorialnego.
 • Analiza trudnych obszarów dotyczących wydawania decyzji, w tym problematyki doręczeń, ochrony danych osobowych, upoważnień i pełnomocnictw na podstawie kontroli NIK.
 • Przedstawienie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego procedury administracyjnej.

Adresaci szkolenia

Sekretarze, kierownicy i pracownicy wydający decyzje w administracji publicznej, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych.

Informacje o wykładowcy

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczona trener, prowadzący szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autor komentarzy i opinii prawnych.

Kontakt z koordynatorem

Renata Bąk

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 80 39 wew.24; kom. 606 894 320
renata.bak@okst.pl

Katarzyna Elsner

koordynator ds. administracyjnych
tel. 71 372 41 21; kom 722 152 180
katarzyna.elsner@okst.pl

Miejsce szkolenia

OKST Katowice
Katowice, kod 40-005
ul. Moniuszki 7

szkolenia@okst.pl
tel. 32 206 80 39, 32 206 98 43,
32 259 86 73, 32 253 84 09
      
fax. 32 206 98 43 wew. 22, 26

GPS: 
Szerokość: 50.26059430000001
Długość: 19.023892100000012

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Lipiec 2020
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych