Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
ON-LINE. Schematy podatkowe. Nowe obowiązki raportowania w 2020 r. po zmianach 8 lipca 2020 10:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
ON-LINE. Sprawozdawczość budżetowa JST i jej jednostek podległych za II kwartał 2020 r. 9 lipca 2020 10:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
ON-LINE. Kontrola zarządcza w JST z uwzględnieniem stanu epidemii 9 lipca 2020 10:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
ON-LINE. Nieprawidłowości w gospodarce finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych. Wyniki kontroli RIO i NIK, orzecznictwo sądowe i administracyjne 10 lipca 2020 10:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
ON-LINE. Uprawnienia kontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych i Najwyższej Izby Kontroli a uprawnienia jednostek kontrolowanych. Procedura pokontrolna RIO [...] 14 lipca 2020 10:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
ON-LINE. Fundusz sołecki. Narzędzie bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa, w świetle aktualnych unormowań ustawy o funduszu sołeckim oraz specustawy koronawirusowej i jej nowelizacji 15 lipca 2020 10:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
ON-LINE. Ewidencja księgowa oraz zasady wykazywania w sprawozdawczości rozrachunków z tytułu podatku od towarów i usług VAT 16 lipca 2020 10:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
ON-LINE. Inwentaryzacja w 2020 roku w administracji publicznej z uwzględnieniem przepisów dotyczących pandemii 17 lipca 2020 10:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
ON-LINE. Odpowiedzialność spadkobierców za zaległości podatkowe, czyli co zrobić gdy podatnik umiera? Jak odzyskać niezapłacone przez zmarłego podatnika podatki i inne należności publi. 20 lipca 2020 10:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
ON-LINE. Praktyczne aspekty gospodarowania majątkiem trwałym oraz jego inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych 20 lipca 2020 10:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych