Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte — 28 lutego 2020

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych: Wyzwania stojące przed kierownikami jednostek i spółek komunalnych w 2020 r. 27 lutego 2020
28 lutego 2020
11:00 - 17:00
09:30 - 14:00
Ustroń zobacz szczegóły
Udostępnianie informacji publiczne. Praktyczne aspekty realizacji obszernych i trudnych wniosków w kontekście nowych zasad ochrony danych osobowych 28 lutego 2020 09:30 - 14:30 Wrocław zobacz szczegóły
Przygotowanie do przeprowadzanych przez organy kontrolne kontroli w zakresie gospodarki nieruchomościami 28 lutego 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Powoływanie i odwoływanie dyrektorów instytucji kultury oraz prawo pracy w kulturze 28 lutego 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy w tym problematyka lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych, noclegowni schronisk lub innych placówek zapewniających miejsca ... 28 lutego 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Podatnik w upadłości i w restrukturyzacji – wybrane zagadnienia 28 lutego 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Ewidencjonowanie usług hotelarskich w gminie (gospodarstwa agroturystyczne, dworki, zajazdy i inne obiekty) 28 lutego 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół po 28 lutego 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Dokument elektroniczny: procedury administracyjne, postępowanie z e-dokumentem 28 lutego 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Prowadzenie ewidencji księgowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 28 lutego 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych