Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte — 27 lutego 2020

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Partnerstwo Publiczno Prywatne (PPP) 27 lutego 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Zmiany w podatku VAT i aktualne problemy podatkowe w 2020 roku 27 lutego 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Działalność przewodniczącego rady i biura rady gminy (powiatu) w praktyce funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023 27 lutego 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Przygotowanie do przeprowadzanych przez organy kontrolne kontroli w zakresie gospodarki nieruchomościami 27 lutego 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Nowa forma dopuszczania pojazdów do ruchu – profesjonalna rejestracja pojazdów. Nowelizacja prawa o ruchu drogowym – sankcje za brak rejestracji pojazdu i brak zawiadomienia o nabyciu/zbyciu 27 lutego 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Zdrowie publiczne – finansowanie i sprawozdawczość 27 lutego 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Prowadzenie ewidencji księgowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 27 lutego 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Pracownicze plany kapitałowe 27 lutego 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Opis i wartościowanie stanowisk pracy w administracji publicznej 27 lutego 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Nowelizacja rozporządzeń w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne w 2019 r. 27 lutego 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych