Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte — 26 lutego 2020

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Obsługa klienta w urzędzie zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 26 lutego 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Nieprawidłowości w gospodarce finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych – wyniki kontroli RIO i NIK, orzecznictwo sądowe i administracyjne 26 lutego 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Ocena okresowa pracowników samorządowych. Tworzenie systemów ocen okresowych pracowników 26 lutego 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Kontrola i egzekucja realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki zadania gminy i zadania dyrektorów 26 lutego 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Obowiązki zarządców nieruchomości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 26 lutego 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Powoływanie i odwoływanie dyrektorów instytucji kultury oraz prawo pracy w kulturze 26 lutego 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Organizacja żywienia w placówkach oświatowych – aspekty higieniczne (GMP,GHP,HACCP) oraz zasady zdrowego żywienia 26 lutego 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Proces budowlany w praktyce 26 lutego 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Definiowanie i zapobieganie zjawisku mobbingu, dyskryminacji oraz naruszania dóbr osobistych pracownika w ramach stosunku pracy 26 lutego 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Obowiązki dyrektora szkoły na podstawie RODO i nadzór nad Inspektorem Ochrony Danych 26 lutego 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych