Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte — 24 lutego 2020

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Kurs: Specjalista ds. kadrowych w jednostkach samorządu terytorialnego 24-25 lutego 2020
2-3 marca 2020
09:00 - 14:00
09:00 - 14:00
Katowice zobacz szczegóły
Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny - rola, wykorzystanie w praktyce administracyjnej, źródło danych dla organów administracji, statystyki i innych zainteresowanych 24 lutego 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie z uwzględnieniem klienta trudnego 24 lutego 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
CEIDG a zarząd sukcesyjny z uwzględnieniem zmian w 2020 roku 24 lutego 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Źródła finansowania projektów kulturalnych 24 lutego 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników do UE według zasad na lipiec 2020 r. 24 lutego 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół po 24 lutego 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. € i inne wyłączone z obowiązku stosowania PZP z uwzględnieniem zmian wynikających z nowej ustawy prawo zamówień dla zamówień poniżej 130 tys. zł 24 lutego 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Oświadczenie majątkowe, oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zgłoszenie do rejestru korzyści - aktualne zagadnienia, obowiązki i zagrożenia 24 lutego 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych