Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte — 21 lutego 2020

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Dochody i wydatki, należności i zobowiązania oraz nadpłaty w sprawozdaniach budżetowych oraz z operacji finansowych od 1 stycznia 2020 po zmianach przepisów UFP. KPC. KC i innych 21 lutego 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy w tym problematyka lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych, noclegowni schronisk lub innych placówek zapewniających miejsca ... 21 lutego 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Gospodarka kasowa i druki ścisłego zarachowania 2020 21 lutego 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Kompleksowe prawo pracy – 2020 rok. Dokumentacja pracownicza po zmianach przepisów prawa RODO w kadrach Od maja 2019 r. 21 lutego 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Jak przygotować się do nowej ustawy prawo zamówień publicznych? 21 lutego 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Obowiązki gminy i powiatu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w świetle obowiązującego prawa - ustawa o pomocy społecznej i ustawa o ochronie zdrowia psychicznego 21 lutego 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Podstawy prawne prowadzenia działalności kulturalnej 21 lutego 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z uwzględnieniem zmian w prawie o ochronie danych osobowych - warsztaty 21 lutego 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 21 lutego 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. € i inne wyłączone z obowiązku stosowania PZP z uwzględnieniem zmian wynikających z nowej ustawy prawo zamówień dla zamówień poniżej 130 tys. zł 21 lutego 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych