Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte — 31 stycznia 2020

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Kurs: Służba przygotowawcza. Kurs teoretyczny dla nowo zatrudnionych pracowników jednostek samorządu terytorialnego 28-29 stycznia 2020
31 stycznia 2020
3 lutego 2020
5 lutego 2020
09:30 - 15:00
09:30 - 15:00
09:30 - 15:00
09:30 - 15:00
Katowice zobacz szczegóły
Oceny pracownicze 30-31 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Wynajmujący a użytkownicy mieszkań komunalnych po nowelizacjach ustawy o ochronie praw lokatorów 31 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Powoływanie, odwoływanie i status dyrektora samorządowej instytucji kultury po nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 31 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Jak skutecznie przygotować i przeprowadzić zebranie wspólnoty, czyli procedury w zarządzaniu nieruchomością 31 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Zabezpieczenie i egzekucja podatków i opłat lokalnych 31 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Przygotowanie biuletynu informacji publicznej do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 31 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Zamknięcie roku oraz sprawozdawczość finansowa 2019 w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych 31 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Skuteczne sposoby windykacji i eksmisji po nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatora 31 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych