Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Projekty w trakcie realizacji

Rekrutacja uczestników projektu


 

Rekrutacja zakończona!
Rekrutacja uczestników do projektu Akademia Trenerów Wspomagania Oświaty realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty została zakończona z dniem 31.10.2019 r.

 

Wolne miejsca - rekrutacja trwa!
Posiadamy wolne miejsca na szkolenia w ramach projektu Akademia Trenerów Wspomagania Oświaty. W trakcie szkolenia uczestnicy mają zapewnione materiały szkoleniowe i piśmienne, noclegi w pokojach dwuosobowych, śniadanie, przerwy kawowe, obiad i kolację. Zachęcamy do zgłaszenia się!


Rekrutacja jest prowadzona w terminie od 13.09.2018 r. do 25.01.2019 r. W przypadku wolnych miejsc udziału w projekcie pozostających po 29.01.2019 r. rekrutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym aż do wyczerpania wolnych miejsc. 

Kontakt:

Informacje i rekrutacja: akademia.trenera@okst.pl


Dokumenty rekrutacyjne do pobrania