Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Projekty w trakcie realizacji

Rekrutacja autorów scenariuszy zajęć i trenerów

Rekrutacja dotyczy projektu ,,Akademia trenerów wspomagania oświaty” (POWR.02.10.00-00-7014/17) realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
 

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie:

 
Autorów w zakresie opracowania scenariuszy i materiałów szkoleniowych dla szkoleń stacjonarnych z zakresu wspierania kompetencji kluczowych:
a) kompetencje matematyczno – przyrodnicze
b) umiejętności porozumiewania się w językach obcych
c) postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa
d) umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie
e) wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych.
 

Dokumenty do pobrania

 

W związku z przeprowadzoną rekrutacją dotyczącą projektu ,,Akademia trenerów wspomagania oświaty” (POWR.02.10.00-00-7014/17) realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej informuje o rozstrzygnięciu postępowania z podziałem na przedmioty postępowania:

 

Zadanie nr 1 Autorzy w zakresie opracowania scenariuszy i materiałów szkoleniowych dla szkoleń stacjonarnych z zakresu wspierania kompetencji kluczowych:

Na podstawie paragrafu 11 pkt 5 regulaminu REKRUTACJI AUTORÓW SCENARIUSZY ZAJĘĆ I TRENERÓW W RAMACH PROJEKTU ,,AKADEMIA TRENERÓW WSPOMAGANIA OŚWIATY” Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Żurawia 43; 00-680 Warszawa unieważnienia postępowanie w zakresie zadania 1 z powodu konieczności wprowadzenia zmian we wniosku o dofinansowanie projektu ,,Akademia trenerów wspomagania oświaty”, zmieniających przedmiot postępowania dostosowując zapisy projektu do poziomów edukacji.

 

Zadanie nr 2 Trenerzy w zakresie przeprowadzenia szkoleń stacjonarnych z zakresu rozwijania kompetencji:

a) kompetencje matematyczno – przyrodnicze
- Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wielkopolska Szkoła Skutecznej Nauki
ul. Młodych 5/17; 63-00 Środa Wielkopolska
- Oświata i Biznes sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28/7, 40-092 Katowice
data wpłynięcia: 8.10.2018
cena: 130 zł
b) umiejętności porozumiewania się w językach obcych
- Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wielkopolska Szkoła Skutecznej Nauki
ul. Młodych 5/17; 63-00 Środa Wielkopolska
data wpłynięcia: 26.09.2018
cena: 119,90 zł
- Oświata i Biznes sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28/7, 40-092 Katowice
data wpłynięcia: 8.10.2018
cena: 130 zł
c) postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa
- Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wielkopolska Szkoła Skutecznej Nauki
ul. Młodych 5/17; 63-00 Środa Wielkopolska
data wpłynięcia: 26.09.2018
cena: 119,90 zł
- Oświata i Biznes sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28/7, 40-092 Katowice
data wpłynięcia: 8.10.2018
cena: 130 zł
d) umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie
- Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wielkopolska Szkoła Skutecznej Nauki
ul. Młodych 5/17; 63-00 Środa Wielkopolska
data wpłynięcia: 26.09.2018
cena: 119,90 zł
- Oświata i Biznes sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28/7, 40-092 Katowice
data wpłynięcia: 8.10.2018
cena: 130 zł
e) wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych.
- Oświata i Biznes sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28/7, 40-092 Katowice
data wpłynięcia: 8.10.2018
cena: 130 zł
- Oświata i Biznes sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28/7, 40-092 Katowice
data wpłynięcia: 8.10.2018
cena: 130 zł
 


Rekrutacja dotyczy projektu ,,Akademia trenerów wspomagania oświaty” (POWR.02.10.00-00-7014/17) realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
 

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie:

 

1. Autorów w zakresie opracowania scenariuszy i materiałów szkoleniowych dla szkoleń stacjonarnych z zakresu wspierania kompetencji kluczowych:

a) kompetencje matematyczno – przyrodnicze
b) umiejętności porozumiewania się w językach obcych
c) postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa
d) umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie
e) wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych.
 

2. Trenerów w zakresie przeprowadzenia szkoleń stacjonarnych z zakresu rozwijania kompetencji: 

a) kompetencje matematyczno – przyrodnicze
b) umiejętności porozumiewania się w językach obcych
c) postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa
d) umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie
e) wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych.


Dokumenty formalne:
 

Regulamin autorów scenariuszy i trenerów
Załącznik nr 1 do Regulaminu autorów scenariuszy i trenerów
Wytyczne dla autorów scenariuszy
Ramowe programy ORE