Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Projekty w trakcie realizacji

Informacje nt. szkoleńSzanowni Państwo!
Poniżej przedstawiamy Państwu terminy szkoleń które odbywają się w ramach projektu: Akademia Trenerów Wspomagania Oświaty, który realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr WND-POWR.02.10.00-00- 7014/17 realizowanego w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

Szkolenia na terenie województwa śląskiego:

Wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych
- 28 – 31 maja 2019 r. (Katowice),
- 12 – 14 czerwca 2019 r. (Katowice),
- 2 – 6 lipca 2019 r. (Ustroń).

Umiejętności uczenie się - nauczanie eksperymentalne i doświadczanie. Poziom Szkoły Podstawowej kl. I – III
- 7 – 9 czerwca 2019 r.  (Katowice),
- 17 – 19 czerwca 2019 r.  (Katowice),
- 24 – 26 czerwca 2019 r.  (Ustroń),
- 26 – 28 sierpień 2019 r. (Ustroń).

Kompetencje cyforwe (TIK)
- 19 – 21 lipca 2019 r. (Ustroń),
- 22 – 24 lipca 2019 r.  (Ustroń),
- 22 – 24 sierpnia 2019 r.  (Katowice),
- 27 – 29 września 2019 r.  (Katowice).

Umiejętności uczenie się - nauczanie eksperymentalne i doświadczanie. Poziom Szkoły Ponadpodstawowej
- 18 – 20 października 2019 r.  (Bielsko-Biała),
- 8 – 10 listopada 2019 r. (Bielsko-Biała),
- 15 – 17 listopada 2019 r. (Bielsko-Biała),
- 22 – 24 listopada 2019 r. (Bielsko-Biała).

Wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych
- 28 – 31 października 2019 r. (Bielsko-Biała),
- 12 – 15 listopada 2019 r. (Bielsko-Biała).

Szkolenia na terenie województwa dolnośląskiego:

Wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych
- 6 – 9 maja 2019 r. (Wrocław),
- 13 – 16 maja 2019 r. (Wrocław).

Postawy - innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa. Poziom Szkoły Podstawowej kl. IV – VIII
- 6 – 8 czerwca 2019 r. (Wrocław),
- 26 – 28 czerwca 2019 r. (Wrocław),
- 15 – 17 lipca 2019 r. (Wrocław),
- 18 – 20 września 2019 r. (Wrocław)

Wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych
- 8 – 11 sierpnia 2019 r. (Wrocław),
- 29 sierpnia – 1 września 2019 r. (Wrocław).
Jednocześnie informujemy, że posiadamy jeszcze wolne miejsca. Zachęcamy do zgłaszenia się!