Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Projekty w trakcie realizacji

Harmonogram doradztwaSzanowni Państwo!
Poniżej przedstawiamy Państwu terminy doradztw grupowych, które odbywają się w ramach projektu: Akademia Trenerów Wspomagania Oświaty realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr WND-POWR.02.10.00-00- 7014/17 w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

I spotkanie w ramach doradztwa grupowego:
Doradztwo grupowe na terenie województwa śląskiego:  
 
TERMIN GRUPA MIEJSCE
25.11.2019 V KATOWICE
25.11.2019 VIII KATOWICE
27.11.2019 XI KATOWICE
28.11.2019 IV KATOWICE
29.11.2019 III KATOWICE
29.11.2019 IX KATOWICE
29.11.2019 XII KATOWICE
30.11.2019 X KATOWICE

Doradztwo grupowe na terenie województwa dolnośląskiego:  
 
TERMIN GRUPA MIEJSCE
26.11.2019 I WROCŁAW
26.11.2019 II WROCŁAW
29.11.2019 VII WROCŁAW
30.11.2019 VI WROCŁAW
 

II spotkanie w ramach doradztwa grupowego:

Doradztwo grupowe na terenie województwa śląskiego:  
TERMIN GRUPA MIEJSCE
27.01.2020 VIII KATOWICE
27.01.2020 IV KATOWICE
28.01.2020 III KATOWICE
30.01.2020 V KATOWICE
30.01.2020 IX KATOWICE
31.01.2020 X KATOWICE
02.03.2020 XI KATOWICE
03.03.2020 XII KATOWICE

Doradztwo grupowe na terenie województwa dolnośląskiego:  
TERMIN GRUPA MIEJSCE
15.01.2020 I WROCŁAW
22.01.2020 II WROCŁAW
23.01.2020 VI WROCŁAW
30.01.2020 VII WROCŁAW


III  spotkanie w ramach doradztwa grupowego:

Uwaga! W związku z obowiązującym stanem epidemii spotkania z doradztwa grupowego będą realizowane w formie online.

TERMIN GRUPA MIEJSCE
12.06.2020 XI ONLINE
15.06.2020 XII ONLINE
17.06.2020 VII ONLINE
19.06.2020 IX ONLINE
19.06.2020 I ONLINE
22.06.2020 X ONLINE
23.06.2020 V ONLINE
25.06.2020 VI ONLINE
26.06.2020 II ONLINE
29.06.2020 VIII ONLINE
23.06.2020 III ONLINE
22.06.2020 IV ONLINE

1.     Spotkania będą prowadzone w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem połączeń on-line i oprogramowania GOOGLE MEET2.     
2.     Minimalne wymagania sprzętowe Uczestników spotkania online to:
  • Komputer/laptop wyposażony w kamerkę, mikrofon, głośniki lub słuchawki
  • Przeglądarkę internetową z dostępem do internetu (np. Chrome, Firefox)
3.     Minimalne wymagania w zakresie łącza internetowe to łącze o przepustowości minimalnej ok. 2Mb/s.
4.     Okres ważności linku z dostępem do pokoju konferencyjnego: Link będzie dostępny od udostępnienia go poprzez e-mail aż do końca spotkania.
5.  Całość działania realizowanego zdalnie będzie nagrywana na potrzeby m.in. monitoringu, kontroli lub audytu w projekcie; nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników (wideo) dlatego też uczestnik nie musi włączać kamery internetowej.

Informacje o prywatności i bezpieczeństwie narzędzia Google Meet opublikowane są na stronie: https://support.google.com/meet/answer/9852160?hl=pl