Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Projekty w trakcie realizacji

GaleriaPrzedstawiamy Państwu galerię zdjęć ze szkoleń i doradztwa grupowego odbywających się w ramach projektu: Akademia Trenerów Wspomagania Oświaty, który realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr WND-POWR.02.10.00-00- 7014/17 w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

Wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych - ZOBACZ
6-9 oraz 13-16 maja, Wrocław

 

Wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych - ZOBACZ
28-31 maja, 12-14 czerwca oraz 2-6 lipca, Katowice oraz Ustroń

 

Postawy - innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa - ZOBACZ
6-8 i 26-28 czerwca, 15-17 lipca oraz 18-20 września, Wrocław

 

Umiejętności uczenia się - nauczanie eksperymentalne i doświadczanie - ZOBACZ
7-9, 17-19 i 24-6 czerwca oraz 26-28 sierpnia, Katowice oraz Ustroń


Doradztwo grupowe - ZOBACZ