Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Projekty w trakcie realizacji

Nowoczesne zarządzanie usługami dziedzinowymi w samorządach województwa śląskiego

W Ośrodku Kształcenia Samorządu terytorialnego im. W. Pańki rozpoczęliśmy realizację kolejnego Projektu realizowanego z środków UE: „Nowoczesne zarządzanie usługami dziedzinowymi w samorządach województwa śląskiego” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi II POWER Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

 

Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej na rzecz 8 jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego: Gminy Zawiercie, Miasta Wodzisław Śląski, Miasta Chorzów, Gminy Mikołów, Miasta Czeladź, Gminy Pszczyna, Gminy Tarnowskie Góry i Miasta Świętochłowice. 

 

Celem realizowanego projektu jest podniesienie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarach podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami, świadczonych w 8 miastach na Śląsku.

 

Cel ten będzie realizowany poprzez doskonalenie wiedzy i kompetencji pracowników partnerów projektu w zakresie obsługi podatkowej oraz zarządzania zasobem nieruchomości, elektronizację procesu obsługi podatkowej w urzędach i automatyzację rozliczeń, elektronizację procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości, wdrażanie rozwiązań poprawiających dostępność informacji i jakość obsługi przedsiębiorców.

 

Okres realizacja projektu: 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r.

Rekrutacja uczestników projektu:
Załącznik - Regulamin rekrutacji oraz załączniki