Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Projekty w trakcie realizacji

Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym

Projekt pn. „Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym - szkolenia dla gminnych służb planistycznych”, realizowany jest w ramach działania 2.19 usprawnienie procesów inwestycyjno budowlanych i planowania przestrzennego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
 
Cel główny projektu  „Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym - szkolenia dla gminnych służb planistycznych” to podwyższenie kompetencji 1.500 pracowników (975 K i 525 M) administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego z terenu całej Polski w zakresie technik sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kontekście wspierania niskoemisyjności oraz prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy zagospodarowania do grudnia 2018 r.
 
Pracownicy gmin wezmą udział w 3-dniowym bloku szkoleniowym, w trakcie którego zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi wpływu współczesnych procesów społecznych i demograficznych na planowanie przestrzenne i zarządzanie przestrzenią, wspierania niskoemisyjności w planowaniu przestrzennym, dostępności przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami i projektowania uniwersalnego oraz partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Ponadto będą mieli okazję praktycznie przećwiczyć proces prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania.
 
Szkolenia będą odbywały się:
 
  • we Wrocławiu w Hotelu Ibis ul.Powstańców Śl. 7b 
    26-28.11.2018 (termin zgłoszeń do 12 listopada 2018)

Zapewniamy również pełne wyżywienie,  a dla osób spoza w/w miast - 2 noclegi pomiędzy dniami szkoleniowymi. 
Pierwszego dnia szkolenie będzie wspólne dla wszystkich uczestników, drugiego i trzeciego dnia uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy warsztatowe. 
 

UDZIAŁ W SZKOLENIACH W RAMACH PROJEKTU JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY
 

Opiekun projektu w Katowicach:

Barbara Tekień, tel. 32 253 84 09 wew. 35, adres e-mail: barbara.tekien@okst.pl 

Opiekun projektu we Wrocławiu:

Katarzyna Elsner, tel. 71 37 24 121, 71 344 26 90, adres e-mail: katarzyna.elsner@okst.pl

 

Strona internetowa projektu
 

Opiekun projektu

Barbara Tekień

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 259 86 73
barbara.tekien@okst.pl

Katarzyna Elsner

koordynator ds. administracyjnych
tel. 71 372 41 21; kom 722 152 180
katarzyna.elsner@okst.pl