Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Planowane szkolenia 

Serdecznie zapraszamy na spotkania w ramach Śląskiego Forum Informatyków nt. "Wirtualizacja HYPER-V" (zob. ofertę).
Szkolenie odbędzie się w Katowicach w dniu 27 stycznia 2020 r. Jego celem będzie przekazanie uczestnikom  wiedzy z zakresu instalacji, administracji oraz konfiguracji Hyper-V w Windows Server 2012.
Zajęcia poprowadzi specjalista/trener, który od 10 lat zajmuje się szkoleniami z zakresu IT. Prowadzi szkolenia w tematyce sieci komputerowych, Windows Server oraz z technologii Linux. Uzyskał najwyższy tytuł - Microsoft Certified Trainer Certification potwierdzający umiejętności trenerskie w zakresie prowadzenia kursów autoryzowanych Microsoft.
Serdeczie zapraszamy!