Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

O forum 

Szanowni Państwo,

Forum zostało zawiązane przy Ośrodku 18 czerwca 2007 r. Stanowi  ono platformę wymiany doświadczeń pomiędzy gminami w zapobieganiu uzależnieniom na poziomie lokalnym. Jego celem jest stworzenie sieci społeczności lokalnych zaangażowanych w przeciwdziałanie temu problemowi w oparciu o lokalną strategię i lokalne plany działań.