Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

O forum 

Serdecznie zachęcamy Pełnomocników, koordynatorów, dyrektorów, kierowników i pracowników odpowiedzialnych za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz kadrę zarządzającą i pracowników NGO, stowarzyszeń, fundacji. do zainteresowania się inicjatywą powołania kolejnego branżowego forum przy Ośrodku Kształcenia Samorządu im. Waleriana Pańki – DOLNOŚLĄSKIEGO FORUM OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ WSPÓŁPRACĄ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PRACOWNIKÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

Forum działa na podstawie przyjętego uchwałą statutu. Na pierwszym spotkaniu wybrany zostanie zarząd, ustalona częstotliwość spotkań i wysokość składki członkowskiej. Proponujemy by w każdym kwartale odbywało się jedno spotkanie szkoleniowe, a kwartalna składka członkowska wynosiła 300 zł brutto. Wysokość proponowanej składki jest korzystna dla Państwa jednostek, porównując obecne ceny szkoleń na rynku usług edukacyjnych.

Aby przystąpić do Forum należy wypełnić deklarację członkowską i wysłać ją do nas przed terminem pierwszego spotkania, wyznaczonym na 8 kwietnia 2020 r.

Koordynator Forum
Magdalena Berger-Klisz 
tel.32 206 80 39 w. 25 , kom. 722 152 217;
e-mail: magdalena.berger@okst.pl.