Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

O forum 


Inicjatywa powołania Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych pojawiła się jako odpowiedz na często zgłaszaną potrzebę regularnych spotkań w gronie praktyków na co dzień zajmujących się organizowaniem usług komunalnych.
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej ma duże doświadczenie w organizowaniu i prowadzanie forów samorządowych, dlatego z przyjemnością podejmiemy się koordynowania Forum Kierowników Jednostek Komunalnych.
Celem działalności Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych są: spotkania szkoleniowe, działalność konsultacyjna i opiniotwórcza, dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie pełnej działalności (przepisy finansowe, merytoryczne oraz umiejętności zarządcze), wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy.


Forum będzie działało na podstawie przyjętego uchwałą statutu. Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się  17, 18 października 2019 r. członkowie wybrali przedstawicieli zarządu oraz ustalą częstotliwość spotkań i wysokość składki członkowskiej. Chcemy zaproponować członkom, aby w II i IV kwartale każdego roku odbywały się dwudniowe spotkania wyjazdowe, a w I i III kwartale organizowane były po dwa jednodniowe spotkania szkoleniowo-integracyjne w siedzibie Ośrodka w Katowicach.
Proponujemy by kwartalna składka członkowska wyniosła 480 zł., co stanowi niewątpliwą korzyść biorąc pod uwagę ceny szkoleń branżowych.

Serdecznie zachęcamy do zainteresowania się naszą inicjatywą i zapraszamy do czynnego udziału w Forum. Na stronie internetowej Ośrodka www.okst.pl zamieszczamy program spotkania, deklarację, której wypełnienie i przesłanie będzie świadczyło o Państwa zainteresowaniu planowaną inicjatywą, projekt statutu Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych oraz dodatkowe informacje na temat Forum.


Osobą do kontaktu jest Marlena Moliszewska – Gumulak – dyrektor OKST lub Anna Jagiełło - Koordynator Forum. W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny: 32 206 98 43 wew. 24 lub 25

Licząc na Państwa zainteresowanie powoływanym Forum łączę wyrazy szacunku i poważania.

Marlena Moliszewska – Gumulak
Dyrektor