Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

O forum 

Inicjatywa założenia Śląskiego Forum Skarbników powstała w trakcie zjazdu skarbników województw: dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego, zachodnio – pomorskiego w Gdańsku. Podobnie jak ponad 70 forów działających przy ośrodkach naszej Fundacji na terenie całej Polski, Śląskie Forum Skarbników będzie organizacją szkoleniowo - konsultacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. 
 
Celem działalności Śląskiego Forum Skarbników będzie podnoszenie poziomu wiedzy,  doskonalenie działania osób zajmujących się finansami w jednostkach samorządu terytorialnego poprzez działalność: szkoleniową, konsultacyjną oraz wzajemne wspieranie się członków Forum dzięki wymianie doświadczeń w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy. 
 
Mamy również nadzieję, że Forum dzięki aktywności członków spełni ważną rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa samorządowego w zakresie finansów publicznych. 
 
Forum działać będzie na podstawie przyjętego uchwałą statutu i na pierwszym spotkaniu wybierze zarząd oraz ustali częstotliwość spotkań i wysokość składki członkowskiej. Chcemy zaproponować członkom, aby w każdym kwartale odbywało się min. 1 spotkanie, a kwartalna składka członkowska wyniosła ok. 300 zł. Wysokość proponowanej składki jest korzystna dla Państwa jednostek, porównując obecne ceny szkoleń na rynku usług edukacyjnych.      
 
Serdecznie zachęcamy Państwa do zainteresowania się naszą inicjatywą i zapraszamy do  udziału w Śląskim Forum Skarbników.
Deklarację członkostwa można znaleźć w zakładce Dokumenty formalne.