Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

O forum 

23 maja 2019 r. zapraszamy Państwa do naszego Ośrodka we Wrocławiu na spotkanie szkoleniowe o tematyce: "DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W 2019 r. – PROBLEMATYCZNE ZAGADNIENIA", podczas którego chcemy zawiązać Dolnośląskie Forum Pracowników Kadr. Głównym celem funkcjonowania Forum jest doskonalenie sprawności funkcjonowania wydziałów/referatów organizacyjno-kadrowych w jednostkach samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego. Forum działa głównie poprze szkolenia, dyskusje problemowe, konsultacje oraz wymianę doświadczeń.

Chcielibyśmy aby podczas spotkania został wybrany Zarząd Forum, który będzie czuwał nad merytoryką organizowanych spotkań przy współpracy z koordynatorem Forum tj. z Panią Mileną Dudek.