Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

O forum 

Inicjatywa powołania Śląskiego Forum Informatyków pojawiła się przy okazji rozmów prowadzonych z Sekreatarzami wielu miast wojwództwa Śląskiego.

Podobnie jak ponad 80 forów działających przy ośrodkach naszej Fundacji na terenie całej Polski, powołane Forum jest organizacją szkoleniowo-konsultacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Celem działalności Śląskiego Forum Informatyków jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz doskonalenie umiejętności osób zajmujących stanowiska informatyków w jednostkach samorządu terytorialnego. Działalność Forum opiera się na szkoleniach, konsultacjach oraz wzajemnym wspieraniu się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ich codziennej pracy.

Forum, dzięki aktywności członków spełnia ważną rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa dotyczącego działalności informatyków w jednostkach samorządu terytorialnego.

Forum działa na podstawie przyjętej uchwały statutu z dnia 7 marca 2019r.