Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

O forum 

Inicjatywa powołania Śląskiego Forum Dyrektorów Placówek Zapewniających Opiekę Nad Dziećmi Do lat 3 pojawiła się przy okazji realizacji szkoleń otwartych dla osób zajmujących się działalnością żłobków i klubów dziecięcych.  
 
Podobnie jak ponad 70 forów działających przy ośrodkach naszej Fundacji na terenie całej Polski, powołane Forum będzie organizacją szkoleniowo-konsultacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. 
 
Forum skierowane jest do osób zarządzających  żłobkami, klubami dziecięcymi, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów, do osób reprezentujących organy prowadzące instytucje opieki nad dziećmi do lat 3,  pracowników samorządowych odpowiedzialnych w gminach za zadania  związane z prowadzeniem nadzoru nad realizacją  opieki nad dziećmi do lat 3, za wdrażanie „ustawy żłobkowej” - w województwie śląskim.
 
Cele działalności Śląskiego Forum Dyrektorów Placówek Zapewniających Opiekę Nad Dziećmi Do lat 3 to: spotkania szkoleniowe, działalność konsultacyjna i opiniotwórcza, dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie pełnej działalności (przepisy finansowe, merytoryczne oraz umiejętności zarządcze) i wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ich codziennej pracy.
 
Forum, dzięki aktywności członków, ma szansę spełniać ważną rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa dotyczącego działalności placówek zajmujących się opieką nad dziećmi do lat 3.
 
Forum będzie działało na podstawie przyjętego uchwałą statutu.