Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

O badaniu 

Badanie warunków życia i jakości usług publicznych może przyczynić się do ograniczenia dwóch często spotykanych postaw, niezwykle szkodliwych dla kondycji polskiej samorządności:

postawy mieszkańców:                   
„nie mam na nic wpływu - władza uważa, że wie lepiej, jak mi się żyje i czego mi potrzeba”

postawy władz samorządowych:
„mieszkańcy mają tylko wymagania i krytykują, ale sami nie chcą uczestniczyć w sprawach publicznych”


Metodologia i opieka naukowa: dr Cezary Trutkowski, Uniwersytet Warszawski, Prezes Zarządu FRDL

Warto wykonać pierwszy ruch przełamujący szkodliwe stereotypy. Wyzwania rozwojowe stojące przed polskimi samorządami wymagają nie tylko poprawy kondycji ekonomicznej, ale także lepszego zrozumienia mechanizmów społecznych i budowania kapitału społecznego. Stawką w grze jest właśnie jakość życia i usług publicznych.
Badanie warunków życia i jakości usług publicznych jest praktycznym narzędziem przydatnym zarówno w codziennym zarządzaniu gminą lub miastem jak i w rozstrzyganiu trudnych dylematów społecznych i rozwojowych.

Badanie warunków życia jest narzędziem uniwersalnym i sprawdza się w gminach o różnej wielkości, zarówno w małych gminach wiejskich  (np. Dębowa Łąka, woj. kujawsko-pomorskie,  3 244 mieszkańców) jak i w miastach (Biała Podlaska, woj. lubelskie, 58 000 mieszkańców).

Poznasz
Ankieta opracowana na potrzeby badania umożliwia szczegółowe poznanie ocen i opinii mieszkańców, zebranych w trzy bloki tematyczne:
 • działania władz samorządowych
 • jakość oferowanych usług publicznych
 • potrzeby mieszkańców i stopień ich zaspokojenia
Zrozumiesz
Pogłębiona analiza wyników pozwala na obiektywną i rzetelną diagnozę społeczną, w szczególności na:
 • zrozumienie społecznych efektów działań realizowanych przez samorząd
 • określenie czynników wpływających na opinie różnych grup mieszkańców
 • uporządkowanie problemów i potrzeb mieszkańców według hierarchii ważności
Wykorzystasz
Wyniki badań warunków życia i jakości usług publicznych można praktycznie wykorzystać w wielu obszarach działania władz samorządowych:
 • przy opracowaniu i aktualizacji strategii rozwoju gminy
 • do poprawy komunikacji z mieszkańcami gminy
 • do stworzenia planu działań, które powinny przynieść odczuwalną poprawę oceny warunków życia i jakości usług publicznych przez mieszkańców
Ponawiając badania co kilka lat samorząd zyskuje cenne narzędzie do monitorowania poziomu jakości usług publicznych i określania obszarów wymagających zmian i udoskonaleń.

SPRAWDZONE NARZĘDZIA
Oferujemy narzędzie badawcze dopasowane do specyfiki działania polskiego samorządu. Metodologia badawcza została przygotowana i przetestowana przez dr Cezarego Trutkowskiego, socjologa z Uniwersytetu Warszawskiego, doświadczonego badacza polskiej samorządności:
 • narzędzie sprawdzone w praktyce - w ostatnich dwóch latach badania zrealizowano w 24 gminach i miastach w całej Polsce
 • ankieta każdorazowo jest dopasowywana do lokalnej specyfiki gminy
 • typowa reprezentatywna próba wynosi 350-400 osób lub gospodarstw domowych, a maksymalny poziom błędu wynosi  5 punktów procentowych
 • gotowy zestaw analiz (ponad 300 zestawień danych w różnych przekrojach)
 • atrakcyjna wizualnie i zrozumiała prezentacja wyników (wykresy, zestawienia tabelaryczne, infografiki)
 • opieka merytoryczna ekspertów Fundacji na każdym etapie badania.

Opinie klientów

"Niniejszym potwierdzamy, że Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki wykonała w terminie od 23 marca 2016 r. do 31 maja 2016 r. kompleksową usługę doradczą polegającą na przeprowadzeniu badania warunków życia i jakości usług publicznych na reprezentatywnej próbie gospodarstw domowych w Dąbrowie Górniczej wraz z prezentacją raportu ww. badania.
Usługa została wykonana należycie. Rekomendujemy współpracę z FRDL w zakresie projektów badawczych ukierunkowanych na zarządzanie strategiczne samorządem."

Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza

Zbigniew Podraza - Prezydent Miasta
"Niniejszym potwierdzamy, że Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki wykonała w terminie od 23 listopada 2016 r. do 23 stycznia 2017 r. kompleksową usługę doradczą polegającą na przeprowadzeniu badania warunków życia i jakości usług publicznych na reprezentatywnej próbie gospodarstw domowych w Czeladzi wraz z prezentacją raportu ww. badania.
Usługa została wykonana należycie. 
Raport dostarczył wielu obiektywnych i cennych informacji z punktu widzenia zarządzania strategicznego i kierunków rozwoju Miasta. rekomendujemy współpracę z FRDL, jako godnym zaufania wykonawcą."

Urząd Miasta Czeladź

Zbigniew Szaleniec - Burmistrz