Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Galeria 

23 maja odbył się oficjalne otwarcie nowej siedziby Naszego Ośrodka powiązany z wręczeniem nagród „Lider Edukacji Samorządowej 2016” dla jednostek najczęściej korzystających z organizowanych przez nas szkoleń.

Tego dnia gościliśmy Pana Witolda Monkiewicza, Wiceprezesa Zarządu Fundacji, poprzednich dyrektorów OKST, przedstawicieli forów działających przy naszym Ośrodku, jak również gości z urzędów oraz uczelni wyższych. Uroczystość stanowiła okazję do podsumowania i wspomnienia 27 lat działalności Ośrodka, zaprezentowanego przez Panią Ewę Pytasz, dyrektora w latach 1995 – 2014. Dodatkowo Pan Witold Monkiewicz omówił trwające obecnie projekty prowadzone przez Fundację.
W trakcie spotkania wysłuchaliśmy prelekcji prof. Czesława Martysza, dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na temat „Walerian Pańko – dlaczego pamiętamy?”, przybliżającej osobę naszego patrona.
Wśród wystąpień znalazły się również przemówienia przyjaciół Ośrodka, którzy bardzo ciepło wypowiadali się o Fundacji.
Na koniec  dokonaliśmy uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej.
Dziękujemy Gościom za liczne przybycie i serdecznie zapraszamy do dalszej współpracy!

Otwarcie Ośrodka  Wręczenie Walerków Uhonorowanie Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki przez Śląski Związek Gmin i Powiatów 12 maja 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.       

W związku z przypadającą w maju 2016 roku 25- tą rocznicą działalności Śląskiego Związku Gmin i Powiatów podczas  uroczystej XL sesji Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki otrzymał podziękowania za współpracę na rzecz samorządności lokalnej w latach 1991-2016. Współpraca przyczyniła się znacząco do realizowania misji przez Śląski Związek Gmin i Powiatów na rzecz utrwalenia i rozwoju kultury samorządności w województwie śląskim.