Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opinie klientów

„Akademia Przywództwa zmieniła mój pogląd na rządzenie. Z pozycji lidera, który stoi na czele piramidy organizacji do pozycji przywódcy, który przekazuje władzę innym, by osiągać lepsze efekty.”

Krzysztof Kalinowski

wójt gminy Dębe Wielkie