Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Akademia Radnego w kadencji 2018-2023 

W odpowiedzi na Państwa bieżące potrzeby, proponujemy szkolenia dostosowane do indywidualnych Państwa wymagań. Dlatego oprócz szkoleń otwartych, przygotowaliśmy ofertę szkoleń zamkniętych, które zorganizujemy w terminie i miejscu dla Państwa dogodnym, z możliwością indywidulanego ustalenia zakresu poruszanych zagadnień.
 

Co nas wyróżnia na rynku szkoleń dla radnych i dlaczego warto z nami współpracować:

 • Znajomość uwarunkowań działania administracji publicznej.
 • Udział w tworzeniu samorządu lokalnego.
 • Bogata oferta szkoleń prawnych, z zarządzania i organizacji administracji publicznej.
 • Profesjonalna kadra trenerów, ekspertów, wykładowców praktyków posiadających doświadczenie zawodowe w administracji publicznej i instytucjach z nią związanych takich jak: RIO, SKO, sądy.
 • Partnerskie relacje we współpracy z Państwem tak, aby szkolenia odpowiadały Państwa potrzebom i oczekiwaniom.
 • Otwartość na nowe idee zarządzania w administracji publicznej. Różnorodność i fachowość ofertowanych produktów szkoleniowo – doradczych.
 • Możliwości logistyczne organizowanych przedsięwzięć szkoleniowych: stacjonarnych, wyjazdowych, w siedzibie zamawiającego, poza miejscem pracy.
 • Analizowanie poziomu zadowolenia naszych klientów, dostosowanie się do potrzeb wynikających ze zmian prawnych.


W ramach spotkań z radnymi zapewniamy:

 • Specjalistę w danym zakresie tematycznym.
 • Dostosowanie programu szkolenia do zindywidualizowanych potrzeb odbiorców: radnych, komisji rad, pracowników obsługujących rady, młodzieżowych rad, rad seniorów, rad sportu.
 • Praktyczne materiały szkoleniowe w wersji papierowej i/lub elektronicznej.
 • Każdy uczestnik naszego szkolenia otrzyma egzemplarz książki „Poradnik Radnego” przygotowany w 2018 r. przez grono ekspertów FRDL.
 • Na Państwa życzenie przygotujemy raport poszkoleniowy zawierający podsumowanie, ocenę szkolenia na podstawie ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez uczestników zajęć oraz rekomendacje eksperta.
 • Imienne certyfikaty ukończenia dla każdego uczestnika szkolenia.
 • Do 30 dni od zakończenia szkolenia mają Państwo możliwość konsultacji telefonicznej lub/e-mailowej z trenerem za pośrednictwem Ośrodka.
 • Opiekę koordynatora ds. szkoleń.
 • Możliwość zapewnienia sali szkoleniowej, transportu oraz cateringu dla uczestników szkoleń (opcja dodatkowa).
 

Cała oferta została podzielona na moduły tematyczne, aby ułatwić Państwu poruszanie się po intersujących tematach


MODUŁ ZADANIA I OBOWIĄZKI RADNYCH

 • Prawa i obowiązki radnych, przewodniczących rady, przewodniczących komisji w praktyce funkcjonowania rady w kadencji 2018 - 2023.
 • Tworzenie projektów uchwał i tekstów jednolitych. 
 • Prawa i obowiązki przewodniczącego rady, przewodniczących komisji i radnych oraz biur rady w związku z zakończeniem obecnej i rozpoczęciem nowej kadencji rady.
 • Sesja rady w JST w kadencji 2018 - 2023. Zadania i obowiązki związane z przygotowaniem, prowadzeniem i udziałem w sesji.
 • Oświadczenia majątkowe.
 • Dostep do informacji publicznej.
 • Ochrona danych oasobowych w toku prac komisji i całej rady.
 • Skargi, wnioski i petycje rozpatrywane przez radę.
 


MODUŁ FUNKCJONOWANIE BIURA RADY

 • Obsługa organu stanowiącego przez pracowników biura rady. Aktualne przepisy i stnadardy w 2018 r.
 • Praca biura rady.


MODUŁ FINANSE JST

 • Udział radnych w przygotowaniu budżetu, wieloletniej prognozy finansowej. Podsatwy finansów publicznych dla radnych JST.
 • Działalność komisji rewizyjnej.
 • Finanse publiczne dla początkujących.


MODUŁ TEMATY ZWIĄZANE Z ROZWOJEM OSOBISTYM

 • Autoprezentacja, kreowanie wizerunku osobistego i savoir-vivre w życiu publicznym. 
 • Protokół dyplomatyczny i etykieta w pracy radnych i biura rady.

Koordynatorzy

Renata Bąk

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 80 39 wew.24; kom. 606 894 320
renata.bak@okst.pl