Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Zarząd Forum 

Zarząd Forum:

Przewodniczący Zarządu:

Jan Szulik - Koordynator ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Członkowie Zarządu:
Bożena Jaromin - Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Uzależnień Urzędu Gminy Bestwina.
Urszula Koszutska - Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Zabrzu.
Jadwiga Musialik - Kierownik Biura Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
Kazimierz Żyła – Specjalista ds. Przeciwdziałaniu Uzależnieniom Ośrodek Pomocy Społecznej Czerwionka-Leszczyny.