Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Współpraca z trenerami 

Szanowni Państwo,

Poszukujemy trenerów do prowadzenia szkoleń na terenie woj. śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego w zakresie: Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Pieczy zastępczej, Superwizora.
  • wymagane wykształcenie: ukończone studia wyższe na jednym z kierunków: prawo, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, resocjalizacja, praca socjalna, psychologia, politologia, politologia i nauki społecznej, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie.
  • wymagane doświadczenie: co najmniej 5 letnie doświadczenie w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, osoby z uprawnieniami superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów lub innych form edukacyjnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
  • dodatkowe wymagania: Posiadanie fachowej i praktycznej wiedzy z zakresu udzielania wsparcia rodzinom z dziećmi, pracy z rodziną w tym z rodziną wieloproblemową, pracy z osobami doznającymi przemocy, uzależnionymi oraz ich rodzinami, pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień, posiadanie specjalistycznych szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie: CV, dokumentów potwierdzających wykształcenie, certyfikatów oraz wykazu przeprowadzonych szkoleń na: adres renata.bak@oskt.pl.

Zainteresowanych prosimy o dołączenie do CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43 moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z poźn. zm.).
Zostałem/am poinformowany/-a o dobrowolności podania danych osobowych, oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania."

Osoba do kontaktu:
Renata Bąk
Koordynator ds. szkoleń
Tel. 32 206 98 43 wew. 24
t. kom. 606894320
e-mail: renata.bak@okst.pl