Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Zmiana druków ofert, umów i sprawozdań. Konkursy na 2020 rok. Case study

Miejsce OKST - Wrocław
Termin 12 grudnia 2019
Czas trwania 09:30 - 14:30
Cena 379,00 zł

Program

MODUŁ I DRUKI OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ - PRZYGOTOWANIE DO KONKURSÓW NA 2020 ROK:
 1. Procedura otwartego konkursu ofert - ogłoszenie konkursu i elementy niezbędne i fakultatywne.
 2. Omówienie elementów druku oferty:
  1. jak przygotować ofertę: opis działań, potrzeb i rezultatów, wskaźniki i mierzenie rezultatów?
  2. zasady konstrukcji budżetu zadania.
 3. Umowa realizacji zadania publicznego:
  1. zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/kategoriami kosztorysu,
  2. przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami, terminy,
  3. prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nieprowadzenie księgowości,
  4. rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego,
  5. procedura zwrotu dotacji,
  6. inne wymogi wprowadzone przez umowę,
  7. załączniki do umowy.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadania:
  1. Elementy sprawozdania,
  2. Sprawozdanie częściowe i końcowe,
  3. Rozliczenie części merytorycznej i finansowej,
  4. Rozliczenie rezultatów,
  5. Złączniki do sprawozdania.
 5. Omówienie procedury oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a – małych grantów.

MODUŁ II CASE STUDY – ANALIZA PRZYKŁADÓW UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW.
Prosimy o przesłanie do Koordynatora pytań, opisów poszczególnych przypadków i problemów oraz wzorów dokumentów, o których uczestnicy chcieliby porozmawiać podczas zajęć: magdalena.berger@okst.pl
Termin nadsyłania przykładów: 06.12.2019 r.
rozwiń pełny program

Cele szkolenia

Przedstawienie zmian, jakie nastąpiły i jakie są planowane we wzorach ofert, umów i sprawozdaniach na nowy rok (omówiony będzie stan prawny na dzień zajęć).
Omówienie procedury oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych do trybu małych grantów.
Dodatkowy moduł CASE STUDY, czyli analiza przykładów uczestników warsztatów.
Spotkanie będzie doskonałą okazją do omówienia pojawiających się problemów, rozbieżności w stosowaniu przepisów wśród uczestników.

Szkolenie skierowane do

Pracowników samorządowych zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Informacje o wykładowcy

Zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Doświadczony i ceniony wykładowca. Pracował w Min. Pracy i Polityki Społ. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki "Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (Wyd. DIFIN). Powołany przez Min. Rozwoju Reg. jako ekspert do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie "Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych". Szkolił inspektorów kontroli RIO w Katowicach.

Kontakt z koordynatorem

Miejsce szkolenia

OKST - Wrocław
Wrocław, kod 50-032 
ul. Piłsudskiego 43, III piętro

szkolenia@okst.pl
tel. 71 372 41 21
fax. 71 344 26 90

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Grudzień 2019
PnWtŚrCzPtSbNd
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych