Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego ich jednostek organizacyjnych za 2019 r. wg obowiązujących przepisów 20 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Jak przygotować się do korekty rocznej za 2019 r. Wskaźnikiem struktury sprzedaży(WSS) oraz prewspółczynnikiem (PP) w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych (...) 21 stycznia 2020 9:00 - 14:00 Wrocław zobacz szczegóły
Kurs: Kancelaryjno - archiwalny I stopnia 21-24 stycznia 2020 09:30 - 14:30 Katowice zobacz szczegóły
Ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, po nowelizacji ustawy o pomocy społecznej w roku 2019 21 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Wymiar podatków lokalnych w 2020 r. [...] Ogólnopolskie formularze deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny [...] 21 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w praktyce urzędniczej.Obowiązkowe zadania gmin dotyczące zasad sprzedaży napojów alkoholowych wynikające ze zmiany ustawy ... 21 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Kadry w oświacie w świetle zmienionych przepisów 21 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) w jednostkach sfery budżetowej. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 22 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Ochrona zwierząt w gminie na tle zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku analiza funkcjonowania programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi.Zwierzęta dziko żyjące (...) 22 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego ich jednostek organizacyjnych za 2019 r. wg obowiązujących przepisów 22 stycznia 2020 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych