Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Zasady udzielania, rozliczania i kontroli dotacji oświatowych na rok 2018

Program

 1. Dotychczasowa systematyka prawa regulującego dotacje oświatowe: ustawa o systemie oświaty po nowelizacji, uchwała prawa miejscowego, przepisy prawa finansowego (budżetowego). Regulacja prawna od dnia 1.09.2017 r. Nowa regulacja od 1.01.2018 r.
 2. Ustalanie wysokości dotacji oraz aktualizacja podstawy obliczanej od kwot części oświatowej subwencji ogólnej. Dotacja na niepełnosprawnego ucznia objętego rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
 3. Obliczania podstawowej kwoty dotacji (PKD) na ucznia (dziecko, wychowanka). Kwota wydatków z udziałem środków UE. Wydatki bieżące samorządowej szkoły (przedszkola) działających w zespole oświatowym.
 4. Zasady aktualizacji PKD w trakcie 2018 roku oraz wypłaty dotacji po aktualizacji PKD. Aktualizacja: „w szczególnie uzasadnionym przypadku”. Maksymalne progi dla dopłat i potrąceń po aktualizacji
 5. PKD na ucznia klasy zniesionego gimnazjów i ucznia przekształconej szkoły zawodowej.
 6. Wskaźnik zwiększający dotację dla szkół. Ustalenie wskaźnika od początku roku 2018.
 7. Ustalanie PKD z najbliższej gminy lub z najbliższego powiatu.
 8. Statystyczna liczba uczniów i jej aktualizacja (zasady zaokrąglania wyników).
 9. Ustalanie faktycznej liczby uczniów w jednostce dotowanej.
 10. Zakres danych podawanych przez JST w BIP.
 11. Jednorazowa dotacja za świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
 12. Termin przekazania należnej części dotacji i konsekwencje jego niedochowania.
 13. Potrzeba podjęcia nowej uchwały dotacyjnej obowiązującej od 1.01.2018 r. Czy w nowych uchwałach należy powtarzać ustawowe podstawy dotacji oświatowych? (Wzór uchwały)
 14. Możliwość wprowadzenia własnych wskaźników procentowych dla ustawowej podstawy dotacji (Uchwała o zwiększeniu podstawy dotacji - przykłady).
 15. Przesłanki wstrzymania wypłat dotacji według nowych przepisów.
 16. Przeznaczenie dotacji oświatowej oraz zwrot dotacji do budżetu JST. Rozliczanie kwot na kształcenie specjalne. Rozliczanie dotacji wydatkami na wynagrodzenia.
 17. Zasady ustalania i dochodzenia od innych gmin zwrotu kosztów przedszkolnych od 2018 roku.
 18. Podsumowanie – dodatkowe pytania i odpowiedzi.
rozwiń pełny program

Cele szkolenia

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:
Szkolenie wyjaśni nową sytuację prawną JST i beneficjentów dotacji oświatowej powstającą od dnia 1.01.2018 roku.
Szczególne miejsce przypadnie omówieniu zmian w zakresie dotacji oświatowych, w tym obliczania ich wysokości, jakie w roku 2018 przynosi ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.

METODY SZKOLENIOWE:
Wykład zawierający niezbędny pakiet wiedzy; analiza praktycznych przypadków, prezentacja multimedialna, omówienie wzorów dokumentów, dyskusje, wymiana poglądów między uczestnikami zajęć, odpowiedzi na pytania.

Szkolenie skierowane do

Pracownicy wydziałów oświaty (edukacji) urzędów gmin (miast) i starostw powiatowych; pracownicy zespołów obsługi oświaty jeśli jednostki te obsługują dotacje oświatowe z budżetu gminy lub budżetu powiatu, skarbnicy Gmin i Powiatów, zatrudnieni w gminach i powiatach kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni, szczególnie zapraszamy przedstawicieli oświaty niepublicznej, organy prowadzące jednostki oświatowe dotowane z budżetu gminy i budżetu powiatu; podmioty zapewniające obsługę finansową dla osób fizycznych i osób prawnych prowadzących szkoły, przedszkola lub placówki – dotowane z budżetów samorządów.

Informacje o wykładowcy

Administratywista, od 1990 r. szkoli  administrację rządową i samorządy terytorialne z tematyki finansów publicznych i określonych dziedzin administracji (w tym prawo oświatowe). Jest autorem licznych publikacji, w tym piętnastu książkowych, z tematyki finansów publicznych i gospodarki finansowej samorządów. Z tematu dotacji oświatowych szkoli od 2000 r. Współautor książek o dotacjach oświatowych z 2013 r., 2015 r. i 2017 r.: Dotacje oświatowe, Ch. Beck oraz z 2017 r. Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Ch. Beck.

Kontakt z koordynatorem

Marlena Moliszewska - Gumulak

p.o. Dyrektor
tel. 32 206 80 39 wew. 29
marlena.gumulak@okst.pl

Katarzyna Nowak

koordynator działu sprzedaży
tel. 32 206 98 43 wew. 28
katarzyna.nowak@okst.pl

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Grudzień 2018
PnWtŚrCzPtSbNd
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych