Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasady i formy ochrony praw lokatorów (...)

Program

1. Zakres stosowania ustawy. 
2. Powstanie stosunku najmu:
a. najem umowny  na czas nieoznaczony: warunki uzyskania tytułu prawnego do lokalu z zasobów gminy,
b. najem ustawowy,
c. najem lokalu socjalnego: obligatoryjne i fakultatywne, uprawnienia do jego otrzymania (oferta jako propozycja zawarcia takiej umowy),
d. lokale zamienne: interpretacja definicji, umowa na czas określony i umowa na czas nieokreślony,
e. lokale na czas trwania stosunku pracy,
f. pomieszczenia tymczasowe,
g. najem okazjonalny,
h. najem instytucjonalny.
3. Prawa i obowiązki stron stosunku najmu:
a. kaucje (wpłata i zwrot - sposób liczenia w zależności od okresu czasu w jakim została uiszczona, przedawnienie roszczeń),
b. czynsze i opłaty niezależne od właściciela, m.in. obniżki czynszu (wymagane dokumenty, organ dokonujący przyznania i odmowy, uchwały rady gminy w sprawie warunków obniżania czynszu i zasad wynajmowania lokali) i podwyżki czynszu,
c. ulepszenia,
d. konieczna naprawa,
e. wypowiedzenie, rozwiązanie, wygaśnięcie stosunku prawnego,
f. odszkodowania z tytułu zajmowania lokalu bez tytułu prawnego, 
g. roszczenia odszkodowawcze od gminy z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego udowodnienie szkody (sytuacje wygaśnięcia tego obowiązku),
h. zakończenie najmu, 
i. inne sprawy (m.in. korespondencja i chwila jej złożenia).
4. Przepisy ogólne a uchwały rady gminy: w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy  i zasad wynajmowania lokali.
5. Omówienie spraw dotyczących najmu lokali na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, m.in.:
a. prawa i obowiązki stron w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu – sytuacja prawna m.in. najemców,
b. wejście w najem po śmierci najemcy,
c. prawa małżonków i rozwiedzionych małżonków (w tym: nabyte uprawnienia na podstawie przepisów Kodeksu zobowiązań o najmie lokali, wydanych na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 X 1933 roku, ustawy Prawo lokalowe z 1959 r. i 1974 r. oraz ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych),
d. odpowiedzialność za zapłatę czynszu i innych należnych opłat,
e. przedawnienie roszczeń majątkowych,
f. inne sprawy.
6. Omówienie spraw uregulowanych przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisami wykonawczymi, w tym:
• sprawa pomieszczeń tymczasowych: tryb postepowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, m.in. sprawy związane z wnioskiem komornika o wskazanie tymczasowego pomieszczenia lub noclegowni, sprawa dot. orzeczeń sądowych zapadłych przed 16 listopada 2011 r., w których brak wskazania przyczyn eksmisji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, usunięcie ruchomości itp., 
• problematyka związana z żądaniem przez powoda ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego.
7. Omówienie zmian z września 2017 r. wprowadzonych ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości, ze stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, jak również zmian, o których mowa  w tytule programu.
rozwiń pełny program

Cele szkolenia

  • Omówienie zmian w ustawie o ochronie praw lokatorów, dokonanych ustawą z dnia 22.03.2018 r.
  • Przedstawienie problemów związanych z przepisami ogólnymi w kontekście uchwał rady gminy.
  • Omówienie Kodeksu postępowania cywilnego  oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postepowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości.
  • Zaprezentowanie zmian z września 2017 r. wprowadzonych ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości, ze stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów.

Adresaci szkolenia:

pracownicy wydziałów jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się problematyką lokalową, radni, pracownicy TBSów, osoby zarządzające komunalnymi  zasobami gminnymi. 

Informacje o wykładowcy

prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa, legislator tych przepisów. Były pracownik Ministerstwa Infrastruktury.

Kontakt z koordynatorem

Milena Dudek

koordynator ds. szkoleń
tel. 71 372 41 21
milena.dudek@okst.pl

Katarzyna Nowak

koordynator działu sprzedaży
tel. 32 206 98 43 wew. 28
katarzyna.nowak@okst.pl

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Luty 2019
PnWtŚrCzPtSbNd
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych