Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Zmiana druków ofert, umów i sprawozdań. Konkursy na 2020 rok. Case study 12 grudnia 2019 09:30 - 14:30 Wrocław zobacz szczegóły
Ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem służebności, w tym służebności przesyłu 12 grudnia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Inwentaryzacja w jednostkach samorządu terytorialnego w praktyce - przeprowadzenie inwentaryzacji, najczęściej popełniane błędy, dokumentacja w kontekście nowych przepisów o kśt i progu 10.0 12 grudnia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Zmiany ustawy VAT w 2019 r. i od 2020 r. 12 grudnia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Śląskie Forum Dyrektorów Placówek Zapewniających Opiekę Nad Dziećmi Do Lat 3: Wrześniowa nowelizacja kodeksu pracy oraz stanowiska urzędów wraz z aktualnym orzecznictwem w sprawach z zakresu 13 grudnia 2019 9.00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
Środki trwałe od zakupu do likwidacji (użytkowanie, ulepszenia) 13 grudnia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji na transport osób samochodami osobowymi, pojazdami pow. 7 do 9 miejsc i w zakresie pośrednictwa przy przewozie... 13 grudnia 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Praktyczne aspekty zimowego utrzymania dróg publicznych, ulic oraz placów. Obowiązki i odpowiedzialność zarządców dróg 13 grudnia 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Skargi, wnioski i petycje w świetle nowych przepisów w kadencji jst 2018-2023. Zadania urzędów i jednostek organizacyjnych jst, rady i komisji 13 grudnia 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Rozliczanie dotacji podręcznikowych udzielonych w 2019 roku 13 grudnia 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych