Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Status przewodniczącego rady (sejmiku) w praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023 16 lutego 2019 10:30 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
RODO, ustawa „za życiem” – jak realizować usługę asystenta rodziny w obliczu nowych regulacji prawnych 18 lutego 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Rachunkowość ośrodków pomocy społecznej, po zmianach prawnych 18 lutego 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Podziały nieruchomości 18 lutego 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Dotacje – zasady windykacji – od przypisu do egzekucji w 2019 roku po zmianie przepisów 18 lutego 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem nowych wymagań związanych z elektronizacją zamówień oraz ochroną danych osobowych 18 lutego 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 19 lutego 2019 09:00 - 14:00 Katowice zobacz szczegóły
Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół podst 19 lutego 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Sprawozdanie z udzielonych zamówień za rok 2018 oraz udzielanie zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro 19 lutego 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Jak przygotować się do korekty rocznej za 2018 r. Wskaźnikiem struktury sprzedaży (wss) oraz prewspółczynnikiem (pp) w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych 19 lutego 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych