Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Tytuł szkolenia Termin Termin Termin Czas Czas Czas Miejsce" Miejsce Miejsce
Kurs: Zrozumieć podatek VAT. Krok po kroku (48 godzin), 6 dniowy kurs dla początkujących z uwzględnieniem najnowszych zmian. 1-3 października 2019
28-30 października 2019
09:30 - 14:30
09:30 - 14:30
Katowice zobacz szczegóły
Kurs: „Rachunkowość budżetowa” 14 października 2019
28 października 2019
4 listopada 2019
12 listopada 2019
20 listopada 2019
09:30 - 15:30
09:30 - 15:30
09:30 - 15:30
09:30 - 15:30
09:30 - 15:30
Katowice zobacz szczegóły
Procedury wydatkowania, rozliczania i kontroli dotacji oświatowych. Zmiany organizacyjne w placówkach niepublicznych od 1 września 2019 r. Planowane zmiany od 2020 r. 18 października 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Dotacje na uczniów niepełnosprawnych w 2019 roku. Wydatkowanie dotacji po wejściu w życie art. 35 ust. 4 i ust.5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 21 października 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Nadpłaty oraz zaległości w sprawozdaniach budżetowych oraz w sprawozdaniach z operacji finansowych oraz w ewidencji księgowej (schematy księgowe) - warsztaty 21 października 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły
Kurs: Podziały nieruchomości w praktyce administracyjnej 21-22 października 2019 10:00 - 15:00 Katowice zobacz szczegóły
Ustawa o dowodach osobistych. Problematyka wydawania dowodów osobistych na tle praktyki i orzecznictwa. Stosowanie kpa do spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych 21 października 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Protokół dyplomatyczny i etykieta w pracy urzędu. Teoria i praktyka 22 października 2019 09:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Prawo pracy w 2019 roku z uwzględnieniem wrześniowej nowelizacji kodeksu pracy 22 października 2019 10:00 - 15:00 Wrocław zobacz szczegóły
Organizacja robót w pasie drogowym – zajęcie pasa drogowego, awaryjne zajęcie pasa drogowego i tymczasowa organizacja ruchu 22 października 2019 10:00 - 15:00 Poznań zobacz szczegóły

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych