Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Współpraca służb organizujących pieczę zastępczą z rodzinami biologicznymi dzieci kierowanych do pieczy zastępczej oraz naliczanie rodzicom odpłatności za pobyt ich dzieci w pieczy

Miejsce OKST Katowice
Termin 23 sierpnia 2019
Czas trwania 10:00 - 15:00
Cena 389,00 zł
30% rabatu za zgłoszenie do 22.07.2019 r. w ramach promocji "30% na 30 dni na 30-lecie FRDL"

Program

 1. Kontekst współpracy administracji rządowej i samorządowej z rodzinami, w których występują problemy w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
 2. Rodzaje problemów rodziny i sposoby wspierania rodziny w rozwiazywaniu tych problemów.
 3. Rodzaje sankcji stosowanych wobec rodzin nie podejmujących współpracy w zakresie rozwiązania problemów oraz ich skutki dla rodziny, samorządu terytorialnego i państwa.
 4. Katalog podmiotów egzekwujących sankcje wobec rodzin.
 5. Proces ustalania zobowiązań wobec rodziny winnej zaniedbań wobec dzieci (w  tym skierowanych do pieczy zastępczej).
 6. Zasady naliczania rodzicom odpłatności za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej oraz prawidłowy przebieg tego procesu (podmioty biorące w nim udział, zasady współpracy podmiotów, rodzaje dokumentów, sposób dokumentowania).
 7. Zasady obowiązujące w gospodarowaniu środkami publicznymi przeznaczonymi na organizację pieczy zastępczej, w tym zasady stanowienia prawa lokalnego w zakresie ustalenia ulg i zwolnień za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
 8. Nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarki finansowej w obszarze pieczy zastępczej i współpracy z rodzicami biologicznymi dzieci skierowanych do pieczy zastępczej, w tym;
  1. opieszałe naliczanie rodzicom odpłatności za pobyt och dzieci w pieczy zastępczej,
  2. nieprawidłowe naliczanie odpłatności,
  3. zwalnianie i stosowanie ulg w naliczaniu odpłatności z urzędu, bez wniosku rodziny,
  4. zwalnianie z odpłatności i stosowanie ulg bez rzetelnie prowadzonego postępowania dowodowego.
 9. Sankcje stosowane wobec urzędników (pracowników samorządowych) winnych zaniedbań w kwestiach gospodarowania środkami finansowymi w obszarze pieczy zastępczej.
 10. Dyskusja, wnioski, podsumowanie szkolenia i zakończenie.
rozwiń pełny program

Cele szkolenia

CELE:
Aktualizacja i poszerzenie wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów prawa w obszarze pieczy zastępczej.
Uspójnienie stanowisk w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa.
Poprawa jakości realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej.

KORZYŚCI:
Możliwość weryfikacji posiadanej wiedzy.
Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy.
Zmniejszenie poziomu stresu i poprawa komfortu pracy.

Szkolenie skierowane do

Przedstawiciele administracji samorządowej z terenu powiatów odpowiedzialni za organizację systemu pieczy zastępczej, w tym dyrektorzy i/lub pracownicy Wydziałów zajmujących się problematyką pieczy zastępczej w Starostwach Powiatowych, dyrektorzy i/lub pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie realizujący zadania z zakresu pieczy zastępczej, dyrektorzy i/lub pracownicy jednostek Organizatora Pieczy Zastępczej współpracujący z rodzinami dzieci przyjętych do pieczy zastępczej.

Informacje o wykładowcy

Specjalista organizacji pomocy społecznej i II stopnia w zakresie pracy socjalnej. Wieloletni praktyk w rządowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej. Od 2006 roku - metodyk pracy socjalnej, w tym pracy socjalnej z rodziną na stanowisku asystenta w Zakładzie Pracy Socjalnej UMCS w Lublinie. W latach 2007-2014 ekspert MRPiPS w zakresie standaryzacji usług pomocy i integracji społecznej. Od 2015 roku biegły NIK ds. kontroli samorządu gminy i powiatu w obszarze pomocy społecznej i polityki prorodzinnej. Od lipca 2017 roku certyfikowany superwizor pracy socjalnej.

Kontakt z koordynatorem

Barbara Tekień

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 259 86 73
barbara.tekien@okst.pl

Anna Rawza

asystent koordynatora ds. szkoleń
tel. 32 253 84 09 wew. 33
anna.rawza@okst.pl

Miejsce szkolenia

OKST Katowice
Katowice, kod 40-005
ul. Moniuszki 7

szkolenia@okst.pl
tel. 32 206 80 39, 32 206 98 43,
32 259 86 73, 32 253 84 09
      
fax. 32 206 98 43 wew. 22, 26

GPS: 
Szerokość: 50.26059430000001
Długość: 19.023892100000012

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Grudzień 2019
PnWtŚrCzPtSbNd
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych