Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Utrzymanie obiektu budowlanego, obowiązkowe kontrole oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego

Miejsce OKST Katowice
Termin 8 grudnia 2017
Czas trwania 09:30 - 15:00
Cena 339,00 zł
RABAT 10% za każdą następną osobę zgłoszoną z tej samej instytucji.

Program

 1. Obowiązki i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego:
  • obowiązki wynikające z przepisów prawa,
  • zadania,
  • źródła informacji o stanie technicznym obiektu budowlanego,
  • gdzie w książce obiektu budowlanego wpisać podstawowe informacje o obiekcie, jego właścicielu i zarządcy.
 2. Rodzaje i terminy wykonywania obowiązkowych kontroli i przeglądów:
  • elementów budowlanych,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych i kominowych,
  • kotłów i instalacji z kotłami,
  • klimatyzacji,
  • wyposażenia p.poż.
 3. Przeprowadzanie i dokumentowania obowiązkowych kontroli:
  • jakie elementy obiektu budowlanego muszą być skontrolowane i dlaczego,
  • zawartość protokołu z kontroli – co ma zawierać i czemu to służy,
  • gdzie w książce obiektu budowlanego rejestrować informacje zawarte w protokołach z kontroli.
 4. Wykorzystanie i realizacja zaleceń zawartych w protokołach z kontroli:
  • prace z zakresu bieżącej konserwacji,
  • roboty remontowe i budowlane,
  • zmiany sposobu użytkowania,
  • gdzie i jak w książce obiektu budowlanego rejestrować realizację robót budowlanych.
 5. Zagrożenia w eksploatacji obiektów budowlanych:
  • zagrożenia w okresie zimowym,
  • powodzie,
  • bezpieczeństwo pożarowe,
  • bezpieczeństwo instalacji elektrycznych,
  • dokumentowanie w książce obiektu budowlanego awarii i katastrof budowlanych.
rozwiń pełny program

Cele szkolenia

CELE SZKOLENIA:
Szkolenie ma za zadanie przekazać uczestnikom praktyczne kompendium wiedzy dotyczącej zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego, a w tym:
 • podane będą obowiązki właściciela i zarządcy wynikające z ustawy prawo budowle,
 • podane zostaną zakresy obowiązkowych kontroli,
 • omówiona będzie szczegółowo zawartość protokołu z kontroli obiektu budowlanego i znajdujące się w nim zapisy które należy przenieść do książki obiektu budowlanego,
 • omówione będzie wykorzystanie w praktyce informacji zawartych w protokole z kontroli,
 • omówione zostaną zagrożenia występując w eksploatacji obiektów budowlanych oraz ich dokumentowanie w książce obiektu budowlanego.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
 • Podany będzie zakres odpowiedzialności właściciela i zarządcy obiektu budowlanego za jego stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowania.
 • Omówione będą rodzaje kontroli i przeglądów, ich terminy i uprawnienia do ich wykonywania,
 • Przekazane zostanie jak praktycznie wykorzystać informacje zawarte w protokole z kontroli,
 • Omówione zostanie jak na poszczególnych etapach prowadzenia obsługi obiektu budowlanego wypełniać książkę obiektu budowlanego.

NA SZKOLENIU ODPOWIEMY NA PYTANIA:
 • Jakie obowiązki nakłada ustawa Prawo budowlane na właściciela i zarządcę?
 • Skąd czerpać informacje o stanie technicznym obiektu budowlanego??
 • Co powinien zawierać protokół z kontroli obiektu budowlanego i jakie ma to znaczenie dla dokonywania wpisów do książki obiektu budowlanego?
 • Jakie są zasady rejestrowania w książce obiektu budowlanego wyników przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i oraz przeprowadzanych w oparciu o nie remontów?
 • Jakie informacje w książce obiektu budowlanego mają bardzo duże znaczenie praktyczne dla zarządcy lub właściciela nieruchomości?
 • Na jakie zagrożenia narażony jest obiekt budowlany i jak im przeciwdziałać?

Szkolenie skierowane do

Właściciele nieruchomości, zarządcy, zarządy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, ZGN-ów i innych jednostek zajmujących się obsługą nieruchomości mieszkalnych, spółdzielczych, własnościowych lub komercyjnych, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi oraz wszystkie osoby zobligowane do prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Informacje o wykładowcy

Licencjonowany zarządca nieruchomości, licencja nr 7687, uzyskana w roku 2001. Od początku lat 90 zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w realizacji inwestycji, w tym w poszukiwaniu terenów pod inwestycje oraz ich przygotowaniu i prowadzeniu. Jest  autorem branżowych publikacji, wykładowcą na kursach i szkoleniach związanych z rynkiem nieruchomości.

Kontakt z koordynatorem

Magdalena Berger

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 98 43 wew. 25
magdalena.berger@okst.pl

Katarzyna Nowak

koordynator działu sprzedaży
tel. 32 206 98 43 wew. 28
katarzyna.nowak@okst.pl

Miejsce szkolenia

OKST Katowice
Katowice, kod 40-005
ul. Moniuszki 7

biuro@okst.pl
tel. 32 206 80 3932 206 98 43,
32 259 86 7332 253 84 09
      
fax. 32 206 98 43 wew. 22, 26
GPS: 
Szerokość: 50.26059430000001
Długość: 19.023892100000012

Polecamy

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Październik 2018
PnWtŚrCzPtSbNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych