Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ze szczególnym uwzględnieniem postępowania związanego z sądową egzekucją świadczeń od dłużników funduszu alimentacyjnego z funduszu....

Program

1. Omówienie zmian wprowadzonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz przepisów wykonawczych.
2. Zasady i tryb postępowania w sprawach związanych z przyznaniem i wypłaceniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego (przyznanie, utrata, tryb administracyjny).
3. Kolejność działań podejmowanych w stosunku do dłużnika alimentacyjnego.
4. Ochrona danych, RODO w postępowaniu.
5. Likwidacja egzekucji administracyjnej należności od dłużników funduszu alimentacyjnego.
6. Obowiązki wierzyciela w zakresie uzyskiwania informacji.
7. Konsekwencje uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
8. Odpowiedzialność dłużnika i zasady postępowania wynikające z kodeksu karnego.
9. Obowiązki i odpowiedzialność pracowników w postępowaniu.
10. Wywiad alimentacyjny i oświadczenie dłużnika.
11. Prawa i obowiązki wierzyciela w egzekucji komorniczej.
12. Rozliczanie należności (zasada zaliczania) i koszty komornicze.
13. Nienależnie pobrane świadczenia alimentacyjne (jak i kiedy dochodzić).
14. Przedawnienie
15. Umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty należności od dłużnika alimentacyjnego. 
16. Aktualne zmiany w zakresie zwiększenia odpowiedzialności dłużników alimentacyjnych oraz pracodawców za działania w zakresie odzyskiwania środków z funduszu alimentacyjnego.
17. Orzecznictwo.

rozwiń pełny program

Cele szkolenia

  • omówienie zmian wprowadzonych w trybie i metodach dochodzenia należności od dłużników funduszu alimentacyjnego w roku 2018 oraz procedowanych w 2019 r.,
  • wskazanie obowiązków wierzyciela i komornika oraz zasad współdziałania w celu wyegzekwowania należności, kiedy następuje utrata prawa do świadczenia?, w jaki sposób postępować w razie stwierdzenia nienależnie pobranych świadczeń?, jak określać terminy przedawnienia?,
  • zaznajomienie ze zmianami w prawie karnym w zakresie ścigania i karania dłużników alimentacyjnych.

Szkolenie skierowane do

kadry zarządzającej i pracowników zajmujących się postępowaniem związanym z przyznawaniem i dochodzeniem świadczeń osobom uprawnionym z funduszu alimentacyjnego (reprezentujący właściwy organ wierzyciela  oraz dłużnika), pracowników kontroli, audytu oraz służb finansowo – księgowych.

Informacje o wykładowcy

prawnik, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Kontakt z koordynatorem

Renata Bąk

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 206 80 39 wew. 24
renata.bak@okst.pl

Barbara Tekień

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 259 86 73
barbara.tekien@okst.pl

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Styczeń 2019
PnWtŚrCzPtSbNd
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych