Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Stypendia i zasiłki szkolne z uwzględnieniem przepisów kpa

Miejsce OKST Katowice
Termin 27 sierpnia 2019
Czas trwania 10:00 - 15:00
Cena 389,00 zł
TERMIN POTWIERDZONY

Program

 1. Charakterystyka stypendiów i zasiłków szkolnych.
 2. Postępowanie w zakresie przyznawania świadczeń:
  1. Uczniowie, którym  przysługuje prawo do stypendiów i zasiłków szkolnych:
   1. typy i rodzaje szkół, których uczniowie są uprawnieni do świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
   2. wyjaśnienie okresu przysługiwania stypendiów i zasiłków szkolnych -do 24 roku życia i do ukończenia obowiązku nauki,
   3. wyjaśnienie pojęć obowiązek szkolny, obowiązek nauki i ich wpływu na  prawo do stypendium szkolnego,
   4. pojęcie miejsca zamieszkania ucznia, rodziców ucznia i sposób ich dokumentowania,
   5. organ właściwy w sprawie,
   6. właściwość miejscowa organu przyznającego świadczenie w przypadkach zamieszkiwania ucznia w miejscach  innych niż miejsce zamieszkania rodzica np.  w miejscowościach pobierania nauki.
  2. Kryteria przyznawania stypendiów szkolnych:
   1. zdefiniowanie powodów trudnej sytuacji materialnej uczniów jako przesłanki  uprawniającej do stypendium szkolnego,
   2. warunek spełniania kryterium dochodowego, 
   3. definicja i zasady ustalania dochodu:
    1. regulacje prawne,
    2. obliczanie dochodów z gospodarstwa rolnego ze względu na tytuł prawny do niego np. własność, współwłasność, dzierżawa oraz użytkowanie, 
    3. odliczanie składek KRUS od dochodu, w tym za właścicieli, domowników, składek zaległych, nieopłaconych, 
    4. ustalanie i dokumentowanie dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej na  zasadach ogólnych oraz według ryczałtu,
    5. wliczanie dochodów niepodlegających opodatkowaniu np. wybrane świadczenia socjalne, diety, ryczałty, prace dorywcze, dochodów jednorazowych i dochodów za dany okres,
    6. postępowanie w sytuacji utraty / uzyskania dochodu,
    7. postępowanie w  przypadku zmiany wysokości dochodów po przyznaniu stypendium.
  3. Zasiłek szkolny:
   1. czas na złożenie wniosku,
   2. świadczenie jednorazowe, które można udzielić wielokrotnie temu samemu uczniowi,
   3. wymóg rozliczenia świadczenia,
   4. wyjaśnienie pojęcia zdarzenia o charakterze losowym.
  4. Formy stypendium oraz  proces wydawania  i realizacji decyzji:
   1. przebieg postępowania od przyjęcia wniosku do wydania decyzji,
   2. osoby uprawnione do złożenia wniosku,
   3. kwestia złożenia wniosku przez osobę niebędącą stroną postepowania np. wniosek złożony przez dyrektora szkoły,
   4. terminy ustawowe na  złożenia wniosku,  przekroczenie terminu,
   5. odzwierciedlenie form stypendium szkolnego w treści decyzji, tzn. wydatków na które można udzielić stypendium szkolnego,
   6. wyszczególnienie kwestii pomocy pieniężnej,
   7. wysokość stypendium  w kontekście wysokości zasiłku rodzinnego,
   8. uznaniowy okres przyznania świadczeń, 
   9. świadczenie, które można realizować miesięcznie, jednorazowo albo w innych odstępach czasowych w ciągu roku szkolnego,
   10. stosowanie procedury administracyjnej  o przyznawanie świadczeń  pomocy materialnej o charakterze  socjalnym.  Zawiadomienia, pouczenia wezwania i terminy,
   11. schemat postępowania w procesie przyznawania stypendium, w tym prawidłowość, gromadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do ustalenia uprawnień do stypendiów szkolnych,
   12. sposób postępowania w związku ze zmianą wysokości dochodów,
   13. postępowanie w okresie przyznania / pobierania stypendium szkolnego w   sytuacji zmiany sytuacji materialnej i rodzinnej ucznia np. zmiana wysokości dochodów, zmiana miejsca zamieszkania, utrata władzy rodzicielskiej, utrata statusu ucznia,  
   14. „Katalog wydatków kwalifikowalnych” do stypendium szkolnego, w tym okres ponoszenia wydatków,  zróżnicowanie katalogu wydatków o charakterze edukacyjnym, ewentualne ograniczenia co do ceny i ilości wyposażenia uczniów w artykuły sportowe i komputerowe,  okres ponoszenia wydatków,
   15. Realizacja decyzji – terminy wypłat, dokumentowanie refundacji kosztów, świadczeniobiorcom,  rozliczanie, kontrola bieżąca, weryfikacja, przyczyny wstrzymania wypłat.
  5. Postępowanie w zakresie wstrzymania, cofnięcia, zwrotu stypendium. Wygaśnięcie decyzji:
   1. wyjaśnienie okoliczności cofnięcia lub wstrzymania stypendium,
   2. ustalenie  nienależnie pobranych świadczeń,
   3. żądanie zwrotu w całości lub części oraz odstąpienie od żądania zwrotu całości lub części, nienależnie pobranych  świadczeń.
 3. Omówienie przepisów KPA mających zastosowanie w sprawie, w tym:
  1. prawo czynnego udziału w postępowaniu,
  2. możliwość zażalenie na bezczynność, opieszałość organu,
  3. niezwłoczne rozpatrzenie danej sprawy,
  4. prawomocność, ostateczność decyzji,
  5. zrzeczenie  prawa się do odwołania,
  6. potwierdzanie za zgodność z oryginałem.  
 4. Regulamin udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 5. Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie przyznawania pomocy materialnej uczniom w świetle orzecznictwa administracyjnego.
 6. Podsumowanie szkolenia. Dyskusja. 
rozwiń pełny program

Cele szkolenia

CELE:
Pogłębienie wiedzy w obszarze regulacji ustawowych w zakresie form pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
Prezentacja postępowania w zakresie przyznawania świadczeń np. począwszy od przyjęcia wniosku do wydania decyzji o przyznaniu /odmowie prawa do świadczenia, weryfikacja prawa do stypendium w kontekście zmiany sytuacji dochodowej, cofnięcia, wstrzymania stypendium, podwyższenia i obniżenia kwoty stypendium, wygaszenia decyzji przyznającej stypendium.
Dokumentowanie i weryfikacja poniesionych wydatków w ramach stypendium szkolnego.
Omówienie prawidłowości gromadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do ustalenia uprawnień do stypendiów i zasiłków szkolnych.
Stosowanie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w sprawach stypendiów i zasiłków szkolnych.
Przekazanie wiedzy uwzględniającego orzecznictwo w zakresie stypendiów i zasiłków szkolnych np. dotyczących wydawania decyzji na cały rok szkolny, cofnięcia lub wstrzymania stypendium.

KORZYŚCI:
Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania spraw pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym w zakresie weryfikacji prawa do stypendium, prawidłowości dokumentowania poniesionych wydatków.
Poznanie orzecznictwa administracyjnego w sprawie stypendiów szkolnych.
Możliwość praktycznej wymiany doświadczeń w kwestiach trudnych i wątpliwych.
Poznanie aspektów przyznawania i rozliczania stypendium za okres wrzesień – grudzień, styczeń-czerwiec w danym roku szkolnym.

Szkolenie skierowane do

Pracownicy urzędów miast i gmin, szkół i ośrodków pomocy społecznej zajmujący się udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów.  

Informacje o wykładowcy

Z wykształcenia socjolog. Praktyk pomocy społecznej (z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku pracownika socjalnego i kierownika OPS), ekspert funduszy unijnych w okresie programowym 2007-2013 oraz 2014-2020 w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych i wykładowca na studiach podyplomowych. Autorka publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego w ramach współpracy z wydawnictwem Infor SA i Wolters Kluwer SA. Doświadczony trener i współautor programów zajęć oraz specjalizacji dla kadr pomocy społecznej. 

Kontakt z koordynatorem

Barbara Tekień

koordynator ds. szkoleń
tel. 32 259 86 73
barbara.tekien@okst.pl

Katarzyna Elsner

koordynator ds. administracyjnych
tel. 71 372 41 21
katarzyna.elsner@okst.pl

Miejsce szkolenia

OKST Katowice
Katowice, kod 40-005
ul. Moniuszki 7

szkolenia@okst.pl
tel. 32 206 80 39, 32 206 98 43,
32 259 86 73, 32 253 84 09
      
fax. 32 206 98 43 wew. 22, 26

GPS: 
Szerokość: 50.26059430000001
Długość: 19.023892100000012

Najbliższe szkolenia

Kalendarz szkoleń

Sierpień 2019
PnWtŚrCzPtSbNd
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
zobacz wszystkie szkolenia

Opinie klientów

"Szkolenie dotyczyło planowania, organizacji oraz prowadzenia procesu konsultacji społecznych z mieskzańcami miasta [...]. Szkolenie zostało ocenione przez jego uczestników bardzo dobrze, spełniając w najwyższym stopniu ich oczekiwania i założone cele szkoleniowe. [...]. Realizacja zlecenia i wzajemna współpraca przebiegała prawidłowo. Usługa została wykonana z najwyższą starnanością, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy i ustalonymi celami."

Urząd Miasta Poznań

Patryk Pawełczak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta
„Polecam i proszę o kolejne szkolenie z tym wykładowcą !”
 

Uczestnik szkolenia Naliczanie wynagrodzenia pracowniczego w samorządzie - 13 kwietnia 2017 r.

"Szkolenie (...) najlepsze, na jakim dotychczas u Was byłem."

Uczestnik szkolenia trening odporności psychicznej dla pracowników administracji publicznej

5 kwietnia 2017
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - pomoc de minimis" z Panią Iwoną Latowską z dnia 25 października 2017 r. było dobre. Pani prowadząca wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą. Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane. Pozdrawiam i dziękuję.
 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - 25 października 2017

Zbigniew Łoza
Szkolenie "Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych -pomoc de minimis" było profesjonalnie przeprowadzone. Polecam. Mocną stroną był merytorycznie przedstawiony zakres tematyczny.

Gmina Siewierz - 25 października 2017

Katarzyna Węcel-Ptaś
Ten kurs jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zaczynają swoją pracę w zamówieniach publicznych. Znacznie ułatwił wykonywanie moich zawodowych obowiązków. Wykładowca popisał się dużą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Na pewno skorzystam jeszcze ze szkoleń organizowanych w Ośrodku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej - 19.09-31.10.2017

Uczestnik Kursu: Specjalista ds. zamówień publicznych